Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023

Hardop.dromenNoem het geen droom, noem het een plan! Dus: in dit strategisch beleidsplan dromen we hardop. Hoewel, 'plan'; het is eigenlijk een expeditie.

 Dit is hoe wij onze rol voor de toekomst zien. En wat zijn jouw dromen? Wat is jouw plan? Ga hierover met ons in gesprek op Instagram: hardop.dromen

Nelleke Eelman en Henk Mulder,
College van Bestuur

Download het plan

Bekijk de beknopte versie (deel 1) van het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang.

Let op: het complete Strategisch Beleidsplan bestaat uit drie delen:

  1. het beknopte Strategisch beleidsplan.
  2. een uitgebreide versie met o.a. trends, ontwikkelingen en meer informatie over de (toekomst van de) organisatie.
  3. een uitgebreid document met alle (sub)doelen en de invulling daarvan voor kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directeur, staf en bestuur. 

 

Social Media