7. Aandachtspunten en meerjarenplanningAANDACHTSPUNT  PRIORITEIT '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23
Thema: Trends en ontwikkelingen
Doorlopende ontwikkellijnen  (lijn 4 bestuursakkoord PO)   hoog * * *  
Continue verbetering van kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen met name bij de complexere vaardigheden.  hoog * * * *
Professionele cultuur: programma om de professional in het primaire proces zowel professioneel als persoonlijk te stimuleren naar de zone van de naaste ontwikkeling gemiddeld * * * *
Het bestuur moet zicht hebben op de kwaliteit van de kindcentra hoog * * * *
Lerarentekort hoog * * * *
Thema: Financiën en beheer
De solvabiliteit van de Stichting Archipel onderwijs is minimaal 45%. De liquiditeit van de Stichting Archipel onderwijs bedraagt minimaal 1,5. De rentabiliteit van de Stichting Archipel onderwijs bedraagt gemiddeld 0 over meerdere jaren (en is niet 3 jaar achtereen negatief). Het weerstandsvermogen van de Stichting Archipel onderwijs ligt tussen de 10% en 12%. laag *


De solvabiliteit van de Stichting Archipel kinderopvang is minimaal 20%. De liquiditeit van de Stichting Archipel kinderopvang bedraagt minimaal 1. laag *


Thema: Samenwerken met de ouders/ verzorgers
Realisatie van één organisatiebreed medezeggenschapsorgaan voor onderwijs én kinderopvang gemiddeld * *

Realisatie van een kinderraad gemiddeld
*< Naar vorig hoofdstuk: De domeinen
Naar beknopte versie

Social Media