5. Missie van de organisatie (1)

5.1 De Missiekern

De kindcentra van Archipel bieden een rijke en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waardoor kinderen van 0-13 een solide basis kunnen ontwikkelen voor de rest van hun leven. Bij onze kindcent gaat bijzondere aandacht uit naar persoonsvorming (naast socialisatie en kwalificatie). 

Visie:

Kinderen afkomstig van de kindcentra van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij doordat zij:
 • gemotiveerd en onderzoekend leren en daarbij van ICT gebruik kunnen maken
 • kritisch denken 
 • effectief communiceren
 • kunnen samenwerken
 • zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers, met oog voor culturele verschillen
 • creatief en flexibel zijn
 • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
 • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten
 • gelukkig zijn

5.2 Onze gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden

Richting kinderen:
 • Kinderen verschillen in capaciteiten, ontwikkeltempo en leerstijl. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind.
 • We bieden een uitdagende, innovatieve pedagogische leeromgeving , die noodzakelijk is voor het ontwikkelsucces van alle kinderen.
 • Wij stimuleren kinderen zo vroeg mogelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten.
 • Wij streven ernaar dat kinderen bij ons gevoelens ervaren van competentie (ik kan het) en autonomie (ik mag het zelf doen en zelf ontdekken).
Richting elkaar:
 • Vertrouwen, wederzijds respect en open en eerlijke communicatie zijn nodig voor effectieve samenwerking; doen wat je zegt en zeg wat je doet.
 • Partnerschap met en regelmatige feedback vanuit ouders, kinderen en samenwerkingspartners is belangrijk voor onze ontwikkeling.
Richting organisatie:
 • Onze doelen zijn ambitieus, realistisch en ‘meetbaar’ geformuleerd.
 • We zijn een lerende organisatie, waarbinnen iedereen de mogelijkheid krijgt de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en resultaten.
 • Bestuurlijke kaders zijn nodig ter ondersteuning van pedagogische en educatieve ontwikkeling.

 5.3 Eigen kwaliteit: onze parels

 • Wij gaan voor eenheid in verscheidenheid (Archipel) en onderling verbonden door samen te doen wat samen kan > KA2 - Kwaliteitscultuur
 • Wij pakken nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied of aanpalende gebieden op en verwerken dat in onze praktijk > OP1 - Aanbod
 • We zijn een eind op weg richting inclusief onderwijs > OP4 - (Extra) Ondersteuning
 

< Naar vorig hoofdstuk: Sterkte-zwakte-analyse
Verder met de missie: De grote doelen >

Social Media

Volg ons ook!