5. De missie van onze organisatie (2)

5.4 Onze grote doelen

De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.  Naar doel 1
Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen Richting de kinderen en richting elkaar: We werken aan een professionele cultuur, die gericht is op leren en ontwikkelen.  Naar doel 2
Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.  Naar doel 3
Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.  Naar doel 4
We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.  Naar doel 5
Samen op weg naar meer inclusie.  Naar doel 6
We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.  Naar doel 7
DOEL 1

DE KINDCENTRA VAN ARCHIPEL BIEDEN OPVANG EN ONDERWIJS DAT VOLDOET AAN DE GEZAMENLIJKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN

Richting elkaar: We bieden teams de ruimte om vanuit hun eigen visie en kracht te voldoen aan de doelen van het kindcentrum. Deze visie is een specifieke inkleuring van de overkoepelende visie van de stichting. 

Richting organisatie: We leggen de komende periode meer nadruk op de integraliteit tussen school en kinderopvang. Daarom spreken we niet meer van school en kinderopvang, maar hanteren we in het vervolg de term kindcentrum. De uitwerking per kindcentrum wordt vastgelegd in een pedagogisch educatief plan: een combinatie van het schoolplan en het pedagogische plan (kinderopvang). Doel hiervan is om de visie en de doelen beter op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen op gezamenlijke uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Richting kinderen: Het kindcentrum biedt een rijke speelleeromgeving met - verspreid over de dag - een breed aanbod van sport, kunst, cultuur en muziek, natuur, wetenschap en techniek, extra leer- en gedragsondersteuning, inclusief medische zorg indien nodig. Er is veel aandacht voor spelend en bewegend leren en betekenisvol en onderzoekend leren. Buurt en ouders brengen levensechte inhoud in. Zo ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden en ontdekken ze wie ze zijn en willen zijn.

ZO BEREIKEN WE DIT: a. Binnen de teams is draagvlak voor de visie en doelen. b. Het pedagogische educatieve plan 2019-2023 bevat een missie en visie die voortbouwt op de missie en visie van de stichting. c. Het pedagogische educatieve plan 2019-2023 bevat een beschrijving van het gewenste pedagogische en/of onderwijskundig profiel en de wijze waarop de uitwerking van de missie en visie in een bij het kindcentrum passend pedagogische en onderwijskundig profiel plaats zal vinden. Hierin wordt aangegeven hoe wordt gewerkt aan de vier pedagogische doelen voor het jonge kind en de 58 kerndoelen voor schoolgaande kinderen binnen de 6 leergebieden (Nederlands, rekenen, Engels, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunst & cultuur en bewegen & sport).


< Naar: Missie van de organisatie, deel 1
Naar volgend hoofdstuk: De domeinen >

Social Media

Volg ons ook!