DOEL 2

Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen.


Richting de kinderen en richting elkaar:

We werken aan een professionele cultuur, die gericht is op leren en ontwikkelen.

Zo bereiken we dit:

 1. De stichting organiseert tenminste éénmaal per jaar een activiteit gericht op uitwisseling van “good practices” en uitwisseling van inspiratiebronnen. 
 2. De stichting is actief betrokken bij vernieuwing in lerarenopleidingen en het ontwikkelen van curricula die passen bij kindcentra.
 3. De stichting stimuleert de ontwikkeling van en participatie in leergemeenschappen: het gaat om samen voorbereiden en ontwikkelen, bij elkaar kijken, uitwisselen hoe je zaken aanpakt. 
 4. Directie en teamleden bespreken hoe de gewenste professionele cultuur eruit ziet en wordt ervaren en hoe deze in gezamenlijkheid onderhouden en versterkt kan worden.
 5. Directie en teamleden bepalen met welke (voor hen best passende) methode de professionele kwaliteit en kwaliteitsverbetering binnen het kindcentrum centraal wordt gesteld.
 6. Directie en teamleden specificeren wat de ideale samenstelling van het team is om de teamvisie en doelen te realiseren. 
 7. Elk kindcentrum organiseert tenminste éénmaal per jaar een activiteit die erop is gericht om elkaar op een andere manier te leren kennen. 
 8. Alle medewerkers doen vanuit een constructieve houding verbetersuggesties, inclusief concrete voorstellen.

 

 1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
 2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
 3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
 4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
 5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
 6. Samen op weg naar meer inclusie.
 7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?