DOEL 3

Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.


Richting kinderen:
Het bieden van een solide basis voor de rest van het leven betekent dat we een brede taak hebben op het terrein van kwalificatie (kennis en kunde), socialisatie (internaliseren van cultuur en het uiten van de geinternaliseerde cultuur aan de hand van sociaal gedrag) en persoonsvorming. En dat in de juiste balans, die per kind, per groep en per kindcentrum kan verschillen.

Het kindcentrum biedt een toegang tot een bestaan in de wereld. Een wereld die soms lastig en frustrerend kan zijn en vol tegenstellingen kan zitten en tegelijk juist ook mooi en vrolijk kan zijn. Dat vraagt om vaardigheden die nodig zijn om een rol te kunnen spelen in onze wereld, zoals creatief denken, oplossend vermogen, samenwerken. Wij willen kinderen een sterke basis bieden in het totale kindzijn.

Zo bereiken we dit:

  1. Wij zijn in staat door de ogen van het kind te kijken en kunnen vanuit dat perspectief het kind duidelijk maken wat het doel is waar het naartoe werkt. 
  2. Wij dagen ieder kind uit op het niveau dat bij hem/haar past (bijvoorbeeld de zone van de naaste ontwikkeling) en begeleiden en volgen de ontwikkel- en leerlijn die hieruit volgt. 
  3. Goed onderwijs en goede opvang bieden, betekent openstaan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied en het verwerken daarvan in de praktijk. Bij voorkeur doen we dat ‘evidence informed’, door het aantrekken en vasthouden van professionals met een onderzoekende houding en door praktijkonderzoek.

 

  1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
  2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
  3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
  4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
  5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
  6. Samen op weg naar meer inclusie.
  7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?