DOEL 4

Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.

De kindcentra bieden opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0-13 jaar, waarin gewerkt wordt aan talentontwikkeling en alle kinderen gelijke kansen krijgen. Álle kinderen hebben immers recht op een goede start, als fundament voor de rest van hun leven. Binnen het kindcentrum werken we aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen in een uitdagend en veilig leerklimaat. De kindcentra kennen één pedagogisch-didactische visie, één team en zo mogelijk één aansturing.

Zo bereiken we dit:

  1. Ieder kindcentrum heeft inzicht in de behoefte bij kinderen, ouders en omgeving aan voorschoolse, buitenschoolse peuter- en kinderdagopvang en acteert hierop. 
  2. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen samen één team. Ze werken intensief samen vanuit dezelfde kernwaarden en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. En ze kijken vanuit hun eigen expertise naar wat kinderen nodig hebben. Waarbij we ons realiseren dat in de vroegste levensfase de basis voor leren en ontwikkelen wordt gelegd. 
  3. Kinderen leren en ontwikkelen zich de hele dag door, het kindcentrum is dan ook een groot deel van de dag geopend. De dagindeling kenmerkt zich door een goede balans van inspanning en ontspanning, bewegen en stilzitten. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.

 

  1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
  2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
  3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
  4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
  5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
  6. Samen op weg naar meer inclusie.
  7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?