DOEL 5

We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.

Binnen Stichting Archipel hebben medewerkers en ouders een stem via de (G)MR in het onderwijs en via de oudercommissie in de kinderopvang. Volgend op het samengaan als kindcentrum ligt het voor de hand om ook de medezeggenschap vanuit de gezamenlijkheid te organiseren. Het gaat dan om een herijking van de medezeggenschap van medewerkers en ouders. Hierbij kijken wij naar de medezeggenschap op de locaties en die op het niveau van de stichting.
Wij hebben de ambitie om op centraal niveau de medezeggenschap vorm te geven in een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsorgaan (GMO). Leidend hierbij zijn de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), de Wet kinderopvang en de wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast willen we vanuit de medezeggenschapsgedachte kinderen een stem geven binnen Archipel.

Zo bereiken we dit:

  1. Ouders zijn belangrijke gesprekspartners voor de ontwikkeling van hun eigen kind(eren) en denken, doen en beslissen mee in het reilen en zeilen van het kindcentrum. Dat geldt ook voor de kinderen. Er is een Archipelraad waarin ouders van alle leeftijdsgroepen meedoen. 
  2. We richten een centrale kinderraad op, die adviserend optreedt naar het bestuur van de stichting. De focus hierbij ligt op de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsontwikkelingen. We willen kinderen hiermee aangeven dat ze een stem hebben en dat ze leren hoe ze die kunnen inzetten. Kinderen oefenen in samenwerken, meedenken, meebeslissen en dragen bij aan de gemeenschap.

 

  1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
  2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
  3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
  4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
  5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
  6. Samen op weg naar meer inclusie.
  7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?