DOEL 6

Samen op weg naar meer inclusie.


Richting kinderen:

Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen. Ook als het kind extra ondersteuning vraagt door bijvoorbeeld een leerprobleem, een beperking of hoogbegaafdheid. Extra ondersteuning kan ook nodig zijn omdat de complexiteit van de samenleving ook de wereld van het kind binnenkomt: de mooie, maar lastige en verdrietige dingen. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op individuele kinderen, maar juist ook op de interactie tussen kinderen onderling en de kinderen en professionals.

Richting organisatie:
In een kindcentrum signaleren we veel. Sommige signalen kunnen we zelf oppakken door middel van aandacht en ondersteuning. Bij andere signalen is andere of meer specifiekere ondersteuning nodig. Die ondersteuning moet snel beschikbaar zijn, zo dicht mogelijk bij huis, zonder overbodige bureaucratische toewijzingsprocedures en in afstemming met jeugdhulp.

Richting elkaar:
Een kindcentrum kan alleen goed functioneren als we goed samenwerken met partijen binnen zorg, welzijn en veiligheid.

Zo bereiken we dit:

 1. De stichting draagt er zorg voor dat de bovenschoolse samenwerking wordt geborgd met partijen zoals het samenwerkingsverband, het centrum voor Jeugd en Gezin, bureau jeugdzorg, de gemeente in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). 
 2. Elk kindcentrum heeft een werkende structuur voor ondersteuning vanuit het principe van multidisciplinaire samenwerking. 
 3. De leerlingen met een beperking of leerprobleem zijn evenredig verdeeld over groepen (een op de vijf/zes leerlingen heeft een leerprobleem en hooguit 3% een ernstige beperking) 
 4. Leerkrachten die leerlingen met een beperking hebben, krijgen extra tijd voor overleg, voor planning en samenwerking met specialisten. Er is voldoende assistentie in de groep en voldoende informatie over lesmethodieken en -strategieën 
 5. Ouders krijgen gelegenheid om actief mee te denken en te overleggen over succesvolle leerstrategieën voor hun kind met een beperking 
 6. We ontwikkelen door in te zetten op professioneel lerende netwerken

 

 1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
 2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
 3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
 4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
 5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
 6. Samen op weg naar meer inclusie.
 7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?