DOEL 7

We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

Stichting Archipel zet de komende jaren door op de ontwikkeling van zelfbeheer. We realiseren ons dat het primaire proces en de bedrijfsvoering voor dezelfde uitdaging staan: de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang. Daarom trekken we hierin samen op.Daarbij is het van groot belang dat efficiënte systemen worden aangeschaft en ingericht, in samenwerking met medewerkers die vol in het primaire proces staan. Alleen dan kunnen systemen gaan dienen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, de administratieve last van onderwijsgevenden te verlagen en just in time de gegevens en overzichten te leveren die nodig zijn voor analyse en verantwoording.

De kindcentra bieden opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0-13 jaar, waarin gewerkt wordt aan talentontwikkeling en alle kinderen gelijke kansen krijgen. Álle kinderen hebben immers recht op een goede start, als fundament voor de rest van hun leven. Binnen het kindcentrum werken we aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen in een uitdagend en veilig leerklimaat. De kindcentra kennen één pedagogisch-didactische visie, één team en zo mogelijk één aansturing.

  1. De kindcentra van Archipel bieden opvang en onderwijs dat voldoet aan de gezamenlijke visie en uitgangspunten.
  2. Wij werken aantoonbaar aan een professionele cultuur gericht op leren en ontwikkelen
  3. Onze kernopdracht is werken aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming.
  4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren bouwen we voort op het ontwikkelen van kindcentra.
  5. We vergroten het kritisch vermogen van de organisatie door de medezeggenschap integraal te organiseren.
  6. Samen op weg naar meer inclusie.
  7. We voeren een duurzamere bedrijfsvoering, ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces.

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?