3. Trends & ontwikkelingen

We hebben via bureauonderzoek een aantal ontwikkelingen en trends in kaart gebracht die betrekking hebben op ons werkterrein van onderwijs en kinderopvang. Op basis hiervan hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd door het bestuur en voor de kindcentra. Zie ook deze bijlage trends en ontwikkelingen.

AANDACHTSPUNT BESTUUR  PRIORITEIT
Doorlopende ontwikkellijnen  (lijn 4 bestuursakkoord PO)   hoog
Continue verbetering van kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen met name bij de complexere vaardigheden.  hoog
Professionele cultuur: programma om de professional in het primaire proces zowel professioneel als persoonlijk te stimuleren naar de zone van de naaste ontwikkeling gemiddeld
Het bestuur moet zicht hebben op de kwaliteit van de kindcentra hoog
 Lerarentekort hoog
   
AANDACHTSPUNT SCHOLEN PRIORITEIT 
Geen kind verlaat de basisschool laag geletterd of-gecijferd (uitzonderingen o.b.v. beredeneerde argumentatie)  gemiddeld
Gevarieerde dagprogrammering kindcentrum gemiddeld
Professionele kwaliteitscultuur door het stimuleren van interprofessionele zorg voor kwaliteit hoog
Continue verbetering van kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen met name bij de complexere vaardigheden gemiddeld

 

< Naar vorig hoofdstuk: Organisatie
Naar volgend hoofdstuk: Sterkte-zwakte-analyse >

Social Media