5. Missie van de organisatie (1)

5.1 De Missiekern

De kindcentra van Archipel bieden een rijke en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waardoor kinderen van 0-13 een solide basis kunnen ontwikkelen voor de rest van hun leven. Bij onze kindcent gaat bijzondere aandacht uit naar persoonsvorming (naast socialisatie en kwalificatie). 

Visie:

Kinderen afkomstig van de kindcentra van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij doordat zij:
 • gemotiveerd en onderzoekend leren en daarbij van ICT gebruik kunnen maken
 • kritisch denken 
 • effectief communiceren
 • kunnen samenwerken
 • zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers, met oog voor culturele verschillen
 • creatief en flexibel zijn
 • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
 • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten
 • gelukkig zijn

5.2 Onze gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden

Richting kinderen:
 • Kinderen verschillen in capaciteiten, ontwikkeltempo en leerstijl. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind.
 • We bieden een uitdagende, innovatieve pedagogische leeromgeving , die noodzakelijk is voor het ontwikkelsucces van alle kinderen.
 • Wij stimuleren kinderen zo vroeg mogelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten.
 • Wij streven ernaar dat kinderen bij ons gevoelens ervaren van competentie (ik kan het) en autonomie (ik mag het zelf doen en zelf ontdekken).
Richting elkaar:
 • Vertrouwen, wederzijds respect en open en eerlijke communicatie zijn nodig voor effectieve samenwerking; doen wat je zegt en zeg wat je doet.
 • Partnerschap met en regelmatige feedback vanuit ouders, kinderen en samenwerkingspartners is belangrijk voor onze ontwikkeling.
Richting organisatie:
 • Onze doelen zijn ambitieus, realistisch en ‘meetbaar’ geformuleerd.
 • We zijn een lerende organisatie, waarbinnen iedereen de mogelijkheid krijgt de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en resultaten.
 • Bestuurlijke kaders zijn nodig ter ondersteuning van pedagogische en educatieve ontwikkeling.

 5.3 Eigen kwaliteit: onze parels

 • Wij gaan voor eenheid in verscheidenheid (Archipel) en onderling verbonden door samen te doen wat samen kan > KA2 - Kwaliteitscultuur
 • Wij pakken nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied of aanpalende gebieden op en verwerken dat in onze praktijk > OP1 - Aanbod
 • We zijn een eind op weg richting inclusief onderwijs > OP4 - (Extra) Ondersteuning
 

< Naar vorig hoofdstuk: Sterkte-zwakte-analyse
Verder met de missie: De grote doelen >

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?