Stichting Archipel

Stichting Archipel is de overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. Bij Archipel werken 350 medewerkers en dagelijks bezoeken ruim 3200 leerlingen onze scholen.

De scholen van Archipel kennen een grote variatie in omvang, spreiding en onderwijsvorm. De omvang varieert bijvoorbeeld van ruim 30 leerlingen op de school de Rietgors in Leuvenheim tot meer dan 450 op kindcentrum Lea Dasberg in Zutphen. 

Lees meer over de speerpunten en het beleidsplan van stichting Archipel.

Social Media