Archipelraad

Stand van zaken
en notulen

De notulen van vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar. 
Op deze site ziet u waar we ons mee bezig houden,
wat de stand van zaken is en kunt u de notulen downloaden.

Vergaderschema

Stand van zaken

Jaarverslag 2020

Binnen Archipel is de medezeggenschap geregeld in de Archipelraad. De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere kindcentra, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op kindcentra van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De Archipelraad bestaat uit 10 leden, namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden namens de ouders. Om lid te worden van de Archipelraad is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de Archipelraad wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding in de Archipelraad ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Leden Archipelraad

Menno van Luijn onafhankelijk voorzitter Archipelraad
Bert Jan Verweij lid GMR kamer ouder
Martine Spithout-Visser lid GMR kamer ouder
Martine Westerik lid GMR kamer ouder
Vacature lid GMR kamer ouder
Carmen van Dam lid GMR kamer personeel
Ester Zuethof lid GMR kamer personeel
Annerike Staal-Toevank lid GMR kamer personeel, 2e vice voorzitter onderwijs
Vacature lid GMR kamer personeel
Hennie Alberts-Reinders lid OR kamer/kinderopvang
Simone Das-Ribbers lid OR kamer/kinderopvang, 2e vice voorzitter kinderopvang
Vacature lid OC kamer/kinderopvang
Vacature lid OC kamer/kinderopvang
Willy Hissink-Hagen secretariaat

Contact

Secretariaat Archipelraad: Willy Hissink

Email: archipelraad@archipelprimair.nl
Telefoon: 06-23585881
Contactadres: Hallsedijk 5, 6975 AK Tonden

Vergaderschema 2020-2021

 • Week 39: dinsdag 22 september 2020 ( Archipelraad) 
 • Week  44: dinsdag 27 oktober 2020 ( thema-avond) 
 • Week 47: dinsdag 17 november 2020 ( thema Begroting instemming MR) 
 • Week 49: dinsdag 1 december 2020 ( Archipelraad) 
 • Week 3: dinsdag 19 januari 2021 ( thema-avond) 
 • Week  6: nader te bepalen 9 februari 2021 ( scholingsavond?) 
 • Week 7: dinsdag 16 februari 2021 ( Archipelraad) 
 • Week 11: dinsdag 16 maart 2021 ( Archipelraad) 
 • Week 16: dinsdag 20 april 2021 ( Archipelraad) 
 • Week 20: dinsdag 18 mei 2021 ( thema BFP 2021-2022) 
 • Week 24: dinsdag 15 juni 2021 ( Archipelraad) 
 • Week 27: dinsdag 6 juli 2021 ( Archipelraad) 
 • Week 28: dinsdag 13 juli 2021 ( Archipelraad) 

Social Media