Archipelraad

Stand van zaken
en notulen

De notulen van vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar. 
Op deze site ziet u waar we ons mee bezig houden,
wat de stand van zaken is en kunt u de notulen downloaden.

Vergaderschema

Stand van zaken

Binnen Archipel is de medezeggenschap geregeld in de Archipelraad. De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere kindcentra, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op kindcentra van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De Archipelraad bestaat uit 12 leden, vanuit Onderwijs: vier leden namens het personeel onderwijs, (P- GMR) en vier leden namens de ouders onderwijs(O-GMR). Vanuit de Kinderopvang: twee leden namens de Ondernemingsraad (OR) en twee leden namens de oudercommissie (OC). De voorzitter en de secretaris van de Archipelraad is onafhankelijk en geen lid van de Archipelraad.
Om lid te worden van de Archipelraad is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de Archipelraad wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding in de Archipelraad ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

 

Leden Archipelraad


Annerike Staal-Toevank voorzitter, lid GMR kamer personeel
Simone Das-Ribbers voorzitter, lid OR kamer/kinderopvang
Carmen van Dam lid GMR kamer personeel
Ester Zuethof lid GMR kamer personeel
Dennis Wesselink  lid GMR kamer personeel
Hennie Alberts-Reinders lid OR kamer/kinderopvang
Martine Spithout – Visser
lid GMR kamer ouder
Jos Garthoff secretariaat

Contact

Secretariaat Archipelraad: Jos Garthoff

Email: archipelraad@archipelprimair.nl

Vergaderschema 2022-2023

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: kantoor Stichting Archipel, Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen

 • Dinsdag 13 september 2022 (aftrap)
 • Dinsdag 18 oktober 2022 (thema-avond)
 • Dinsdag 29 november 2022
 • Dinsdag 17 januari 2023
 • Dinsdag 7 maart 2023
 • Dinsdag 11 april 2023
 • Dinsdag 16 mei 2023 (thema-avond)
 • Dinsdag 20 juni 2023 (thema-avond)
 • Dinsdag 27 juni 2023 (uitwijkdatum)
 • nader te bepalen, november-december 2022: Archipelraad-Raad van Toezicht
 • nader te bepalen, mei-juni 2023: Archipelraad-Raad van Toezicht

​De data staan vast, de thema’s zijn flexibel. 

Social Media

Volg ons ook!