Archipelraad

Stand van zaken
en notulen

De notulen van vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar. 
Op deze site ziet u waar we ons mee bezig houden,
wat de stand van zaken is en kunt u de notulen downloaden.

Vergaderschema 19/20

Stand van zaken

Jaarverslag 2018

Binnen Archipel is de medezeggenschap geregeld in de Archipelraad. De Archipel vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere kindcentra, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op kindcentra van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De Archipelraad bestaat uit 10 leden, namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden namens de ouders. Om lid te worden van de Archipelraad is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de Archipelraad wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding in de Archipelraad ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Leden Archipelraad

Marc van Zanten
voorzitter / lid ouder
Annerike Toevank
2e voorzitter/ lid personeel
Karin Mentink
lid personeel (vacant)
Evelien Berenschot
lid personeel
Carmen van Dam
lid personeel

Bert Jan Verweij
lid ouder
Maaike Langelaan
lid ouder
Menno van Luijn
lid ouder
Martine Spithout-Visser  lid ouder Esther Zuethof
lid personeel
       
Willy Hissink
secretariaat
       

Contact

Secretariaat Archipelraad: Willy Hissink

Email: archipelraad@archipelprimair.nl
Telefoon: 06-23585881
Contactadres: Hallsedijk 5, 6975 AK Tonden

Vergaderschema 2019-2020

 • Week 39 - Dinsdag 24 september 2019 GMR
 • Week 44 - Dinsdag 29 oktober 2019 GMR-thema
 • Week 47 - Dinsdag 19 november 2019 GMR-MR voorlopig
 • Week 48 - Dinsdag 26 november 2019 GMR
 • Week 3 - Dinsdag 14 januari 2020 GMR-thema
 • Week 7 - Dinsdag 11 februari 2020 GMR
 • Week 11 - Dinsdag 10 maart 2020 GMR
 • Week 15 - nader te bepalen 9 april 2020 GMR-RvT
 • Week 17 - Dinsdag 21 april 2020 GMR
 • Week 21 - Dinsdag 19 mei 2020 GMR-thema
 • Week 24 - Dinsdag 9 juni 2020 GMR
 • Week 27 - Dinsdag 30 juni 2020 GMR
 • Week 28 - Dinsdag 7 juli 2020 GMR

GMR-documenten

Social Media