Archipelraad

Stand van zaken
en notulen

De notulen van vergaderingen van de Archipelraad zijn openbaar. 
Op deze site ziet u waar we ons mee bezig houden,
wat de stand van zaken is en kunt u de notulen downloaden.

Vergaderschema

Stand van zaken

Jaarverslag 2020

Binnen Archipel is de medezeggenschap geregeld in de Archipelraad. De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere kindcentra, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op kindcentra van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De Archipelraad bestaat uit 12 leden, vanuit Onderwijs: vier leden namens het personeel onderwijs, (P- GMR) en vier leden namens de ouders onderwijs(O-GMR). Vanuit de Kinderopvang: twee leden namens de Ondernemingsraad (OR) en twee leden namens de oudercommissie (OC). De voorzitter en de secretaris van de Archipelraad is onafhankelijk en geen lid van de Archipelraad.
Om lid te worden van de Archipelraad is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de Archipelraad wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding in de Archipelraad ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

 

Leden Archipelraad

Menno van Luijn onafhankelijk voorzitter Archipelraad
Bert Jan Verweij lid GMR kamer ouder
Martine Spithout-Visser lid GMR kamer ouder
Martine Westerik lid GMR kamer ouder
Vacature lid GMR kamer ouder
Carmen van Dam lid GMR kamer personeel
Ester Zuethof lid GMR kamer personeel
Annerike Staal-Toevank lid GMR kamer personeel, 2e vice voorzitter onderwijs
Dennis Wesselink  lid GMR kamer personeel
Hennie Alberts-Reinders lid OR kamer/kinderopvang
Simone Das-Ribbers lid OR kamer/kinderopvang, 2e vice voorzitter kinderopvang
Vacature lid OC kamer/kinderopvang
Vacature lid OC kamer/kinderopvang
Willy Hissink-Hagen secretariaat

Contact

Secretariaat Archipelraad: Willy Hissink

Email: archipelraad@archipelprimair.nl
Telefoon: 06-23585881
Contactadres: Hallsedijk 5, 6975 AK Tonden

Vergaderschema 2021-2022

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: kantoor Stichting Archipel, Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen

  • Week 39: dinsdag 28 september 2021 - Archipelraad, aftrap
  • Week 44: dinsdag 2 november 2021 - Archipelraad-thema IJsselpool
  • Week 48: dinsdag 30 november 2021 - Archipelraad
  • Week 3: dinsdag 18 januari 2022 - Archipelraad
  • Week 7: dinsdag 15 februari 2022 - Archipelraad, eventueel MR avond
  • Week 11: dinsdag 15 maart 2022 - Archipelraad
  • Week 16: dinsdag 19 april 2022 - Archipelraad
  • Week 20: dinsdag 17 mei 2022 - Archipelraad-thema, thema nog onbekend
  • Week 24: dinsdag 14 juni 2022 - Archipelraad
  • Week 27: dinsdag 5 juli 2022 - Archipelraad

​De data staan vast, de thema’s zijn flexibel. 

Social Media

Volg ons ook!