Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 11 februari 2020

GMR-aangelegenheden:

 • Scholingsavond nieuwe MR leden
  Alleen maar positieve berichten gehoord zowel van deelnemers als de trainer. Idee kwam naar voren om een vervolgcursus te organiseren medio mei/juni 2020.Er waren 10 deelnemers aanwezig. Misschien is het zinvol om ook een scholing te zoeken voor de gehele Archipelraad. Dit opnemen in de Activiteitenkalender.
 • Vacature Raad van Toezicht
  Profielschets is binnen. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 6 maart 2020 motivatiebrief en CV mailen naar Archipelraad@archipleprimair.nl.
 • Bestemming stakingsgelden 
  Agenda punt voorzittersoverleg, daarna komt Archipelraad met advies over de bestemming van deze gelden.
  Advies Archipelraad luidt: Stakingsgelden t.b.v. werkdruk personeel in te zetten en dit door de directeuren met het stakingspersoneel zelf binnen dat kader daarvoor in te laten zetten/ uit te geven. Dit advies zal gedeeld worden met de MR-en.
 • Bestuurlijke visitatie
  Er is een verzoek van CvB binnengekomen om mee te werken aan een bestuurlijke visitatie. Een zelfevaluatie zal dienen als basisdocument. Vragen en opmerkingen van de Archipelraad over deze zelfevaluatie worden door Martine W gemaild naar CvB. Menno en Martine W zijn namens Archipelraad aanwezig bij interview op woensdag 11 maart 2020. 
 • ABP aanmelding
  In mijn ABP is niet zichtbaar dat de medewerkers in 2019 aangemeld zijn bij ABP. Dit betreft een administratieve fout en wordt opgelost. De pensioenpremies zijn wel afgedragen.
 • Offerte AOB ondersteuning Archipelraad
  De offerte lijkt in orde deze ligt nu ter goedkeuring bij CvB.

Besluiten:

 • Besluit 20-01 AR-Onderwijs en Kinderopvang. 
  Aanstellen bedrijfsarts. Trekker vice voorzitter. Aanvullende vragen worden gesteld aan CvB.

Wvttk:

 • Invalpool, wat is de stand van zaken? Opvragen bij CvB
 • Communicatie algemeen. De laatste tijd gebeuren er veel activiteiten ad hoc of op het laatste moment. Vacatures komen ook niet meer door. Dit als agendapunt meenemen in Voorzitters-CvB overleg
 • Attentie versturen naar ziek lid Archipelraad
 • Sleutel gebouw Houtwal 16B regelen met CvB 

Volgende vergadering: 

Voorzitters-CvB overleg
maandag 17 februari 2020, aanvang 9.00 uur.
Menno, Annerike en Willy zijn aanwezig.

Archipelraad
Dinsdag 10 maart 2020, aanvang 20.00 uur 
Houtwal 16 te Zutphen


Notulen 2020

Notulen 2019

Notulen 2018

Social Media