Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 6 juli 2021

CvB geeft korte toelichting op 1e 100 dagen CvB, dit ter voorbereiding op de presentatie van de transitie atlas op 9 september 2021 waarvoor de Archipelraad nog een uitnodiging krijgt. Op 28 september 2021 (1e AR vergadering 2021-2022) geeft CvB toelichting op de volledige presentatie aan de Archipelraad.

Joost Vos-controller- geeft na een kort voorstelrondje uitleg en toelichting op het jaarverslag 2021. Archipelraad is blij met de infografic duidelijke taal en te begrijpen voor iemand die weinig financieel inzicht heeft. Joost ziet de vragen van de AR graag tegemoet en hoopt op een prettige samenwerking. 

Vacatures

 • 1 vacature ouder geleding Archipelraad-Onderwijs GMR-kamer
 • 2 vacatures oudercommissie Archipelraad -Kinderopvang

Deze vacatures staan al erg lang open zonder resultaat, Communicatie wordt nogmaals benaderd om hier de aandacht op te vestigen via de mediakanalen. Tevens wordt aandacht gevraagd om de openstaande vacatures van St Archipel Onderwijs en Kinderopvang ook te delen met de Archipelraad. Annerike benadert Communicatieafdeling.

Besluiten

 • Besluit AR 21-06: Verzuimbeleidsplan versie 3.1 Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: Instemming 
 • Besluit AR 21-07: Integriteitscode versie 3.1, behoort bij besluit AR 21-04 Klachtenregeling. Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: Instemming
 • Besluit AR 21-08 Klokkenluidersregeling versie 3.1, behoort bij besluit AR 21-04 Klachtenregeling. Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: Instemming 
 • Besluit AR 21-09 Bestuursverslag en jaarrekening Onderwijs Trekker Bert Jan ondersteuning Martine V en Martine W. status in behandeling 
 • Besluit AR 21-10 Bestuursverslag en jaarrekening  Kinderopvang. Trekker Menno, Simone en Hennie. Status: In behandeling
 • Besluit AR 21-11 Bestuursformatie plan 2021-2022 Instemming P-GMR trekker Carmen en Ester Status: in behandeling
 • Besluit AR 21-12 Salarisschalen 456 OOP Instemming PGMR-kamer. Trekkers Ester en Carmen. Status: in behandeling
 • Besluit AR 21-14 Opening BSO adviesrecht OR kamer. Art 25 WOR Trekkers Hennie en Simone status afgehandeld, geen advies vanwege ontbrekende documenten en toelichting.
 • Besluit AR 21-15 Managementstatuut adviesrecht GMR- kamer, OR kamer en OC- kamer (=oudercommissie) trekkers Annerike en Dennis  status in behandeling
 • Besluit AR 21-16 Begeleiding startende leerkrachten. Instemming P-GMR kamer Trekker Dennis en Annerike, status in behandeling
 • Besluit AR 21-17 Arbobeleid Instemming P-GMR kamer en OR kamer. Trekker Ester en Hennie status in behandeling

W.v.t.k.

 • Simone: Staking Kinderopvang: niet bekend is hoeveel mensen er gaan staken binnen Archipel. Toegezegd door CvB dat er een gesprek plaats vindt in het najaar 2021 over de werkdruk binnen de Kinderopvang
 • Allen: de hoeveelheid aan voorgenomen besluiten is veel te veel voor één vergadering. Verzoek aan CvB en stafbureau om dit beter te plannen zodat de Archipelraad de besluiten zorgvuldig  kan beoordelen.

Volgende vergadering:

Social Media