Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 19 januari 2021

 • AR-aangelegenheden:
 • Geluid opnames van AR vergaderingen in Teams worden vernietigd/verwijderd na vaststelling van de notulen van de vergadering. Deze afspraak wordt opgenomen in de besluitenlijst van Archipelraad. (AVG besluit)
 • Vacature Voorzitter CvB. Selectie gesprekken vinden plaats op 22 januari 2021 via Zoom.
 • Voorzitters AR-CvB overleg. Dit staat gepland in de 1e helft van februari. Menno maakt afspraak met CvB. Verzoek aan allen om eventuele agendapunten aan te leveren. 
 • Corona
  Wat opvalt is dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de noodopvang. Dit verschilt echter wel per locatie. Bij sommige locaties wordt al een extra groep opgestart. Maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen.
  CvB heeft duidelijke afspraken met de directeuren dat als men “vast” loopt er gelijk een signaal wordt afgegeven zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. De Archipelraad hoeft zich geen zorgen te maken dat het vast loopt nu de scholen nog gesloten blijven tot 9 februari. 
 • OR Kinderopvang oprichten
  De vacatures OR leden-Kinderopvang zijn ingevuld door Simone Das en Hennie Alberts. Er zijn nu nog 2 openstaande vacatures namelijk 2 Oudercommissieleden-Kinderopvang. Statuut en addendum OR reglement zijn in behandeling bij CvB . Martine Westerik is trekker. 
 • Thema avond AR-MR avond
  Dit is nog niet gepland. Annerike, Carmen en Menno bereiden deze avond voor. Voorlopig parkeren we dit nog even. Ideeën voor een thema graag aanleveren bij Annerike, Carmen of Menno. Dit onderwerp komt de volgende vergaderring weer aan de orde.
 • Scholings aanbod MR en AR
 • Er zijn 2 avonden gepland voor scholing MR-en,14 januari (MR start) aantal deelnemers 13. 21 januari 2021 (MR gevorderden) aantal deelnemers 7.
 • Op 9 februari 2021 is er een scholingsavond gepland voor de leden de Archipelraad met als thema Financiën. 

Besluiten:

 • Besluit AR 20-13 Begroting 2021 Kinderopvang
  trekkers Martine Visser en Bert Jan Verweij. Stand van zaken: vragen zijn gesteld aan CvB, nog geen antwoord ontvangen, maar er is wel positief geadviseerd.
 • Besluit AR 20-14 Begroting 2021 Onderwijs
  trekkers Martine Visser en Bert Jan Verweij. Stand van zaken vragen zijn gesteld aan CvB, nog geen antwoord ontvangen.

Wat verder ter tafel komt:

 • CvB: Er is subsidie aangevraagd project Meer Handen in de Klas

Volgende vergadering:

 • 9 februari 2021 scholingsavond AR thema Financiën
 • 16 februari 2021 AR vergadering Tijd  20.00 uur-21.30 uurNotulen 2020

Notulen 2019

Social Media