Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 15 juni 2021

Voorafgaand aan deze vergadering vond een Teams vergadering plaats met de Onderwijsinspectie in verband met het vier jaarlijkse bestuur-inspectie onderzoek. Hier zijn geen notulen of aantekeningen van gemaakt.

Besluiten

 • Besluit AR 21-06: Verzuimbeleidsplan versie 3.
  Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: In behandeling Wettelijk/besluitenlijst: Instemming Archipelraad- GMR kamer- Personeel  
 • Besluit AR 21-07: Integriteitscode versie 3.0, behoort bij besluit AR 21-04 Klachtenregeling.
  Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: In behandeling 
  Wettelijk/besluitenlijst Instemming Archipelraad- GMR kamer   Kinderopvang- OR kamer 
 • Besluit AR 21-08 Klokkenluidersregeling versie 3.0, behoort bij besluit AR 21-04 Klachtenregeling.
  Trekkers vice voorzitters Onderwijs en Kinderopvang. Status: In behandeling  
  Wettelijk/besluitenlijst: Instemming Archipelraad- GMR kamer   Kinderopvang- OR kamer 

Te verwachten besluiten

 • AR 21-09 Bestuursverslag en jaarrekening Onderwijs.
  Trekkers Bert Jan, Martine V en Martine W.
 • AR 21-10 Bestuursverslag en Jaarrekening Kinderopvang
  Trekkers Simone, Hennie en Menno
 • AR 21-11 Bestuursformatieplan (BFP) Onderwijs
  Trekkers Ester en Carmen, (Annerike, Martine V ter ondersteuning)
 • AR 21-12 Salarisschalen 456 OOP
  Trekkers Ester en Carmen. Status concept ontvangen

W.v.t.k.

 • N.a.v artikelen in de Stentor met betrekking tot de Kinderopvang. Aan de orde is een beëindiging van een samenwerkingscontract met een externe partij en het opstarten van Kinderopvang in eigen beheer. De Archipelraad heeft hierover geen advies ontvangen. Er gaat een brief uit naar CvB met vragen. De OR-geleding heeft hierover een adviesrecht.
 • Staking Kinderopvang. De Kinderopvang gaat staken i.v.m. stuk gelopen cao-onderhandelingen. Het betreft een estafettestaking. De vraag wordt gesteld vanuit de OR Kinderopvang aan CvB op welke manier dit ondersteund wordt.
 • Afscheid Henk Mulder. Een ieder die wil en in de gelegenheid is dient zichzelf aan te melden. Delegatie van de Archipelraad meldt zich aan om 17.00 uur.

Volgende vergadering:

Dinsdag 6 juli 2021, 20.00 uur-21.30 uur
Dinsdag 28 september 2021 aftrap nieuw schooljaar. 

Notulen 

Social Media