Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 27 oktober 2020

 • AR-aangelegenheden:
 • Thema Uitkomsten van tevredenheidsonderzoek door A. Dijkema wordt 17 november gepresenteerd voor de AR
 • R. Niehe geeft toelichting op de begroting en op het voorgenomen besluit Functiebeschrijvingen. Dit besluit heeft instemmingsrecht van de PGMR.
 • OR Kinderopvang oprichten
  De verkiezingen voor werving OR leden van de Kinderopvang worden gehouden op 26 januari 2021. 
 • Thema avond AR-MR avond
  Dit is nog niet gepland. Annerike, Carmen en Menno bereiden deze avond voor. Afhankelijk van de situatie/maatregelen  wordt een webinar gegeven of een avond op locatie verzorgd. 
 • Scholings aanbod MR en AR
 • Carmen regelt  2 scholingsavonden voor  de MR-en. Er wordt een basiscursus en een vediepingscursus georganiseerd. 
 • De Archipelraad leden hebben aangegeven dat er behoefte is aan een (bij) scholing m.b.t. financiën. 

Besluiten:

 • Besluit AR 20-08 Medezeggenschapsreglement St Archipel Kinderopvang en Onderwijs
  trekker Martine W. - vastgesteld. Addendum huishoudelijk reglement en statuut volgen nog.
 • Besluit AR 20-09 Begroting 2021
  Trekkers Martine V en Bert Jan, extra ondersteuning van een MR lid van één van de Archipelscholen. Begroting kunnen we 9 december 2020 verwachten. Verzoek CvB aan AR om de begroting nog in 2020 te behandelen.
 • Besluit AR 20-10 Functiebeschrijvingen
  Trekkers Carmen en Ester. Verzoek CvB om dit uiterlijk 1 november vast te stellen. 

Volgende vergadering: 

17 november 2020 in Teams.
thema: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek door A. Dijkema 


Notulen 2020

Notulen 2019

Social Media