Stand van zaken Archipelraad

Dinsdag 18 januari 2022

Mededelingen CvB en vragen aan CvB 

  • Plan van aanpak inspectierapport stichting en azc school. Behoort bij AR besluit 21-19. Er is een gesprek gepland met alle schoolbesturen van de AZC school, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Carmen vraagt aandacht voor personeel op de AZC school en de Waaier.

Notulen en ingekomen post

  • Notulen 30-11-202021 reeds vastgesteld per mail.
  • Ingekomen/uitgaande post wordt per mail verzonden. 

AR aangelegenheden

  • Aftreedschema 2022 AR lidmaatschap: Martine Spithout per 1-2-2022 en Ester Zuethof per 1-4-2022 zijn aftredend 1e termijn. Beiden stellen zich herkiesbaar voor 2e termijn van 4 jaar. Er zijn nu nog 3 oudervacatures in de Archipelraad, 1 ouder GMR kamer, en 2 ouders Oudercommissie Kinderopvang.
  • Scholing MR start 15 februari 2022 door VOO online in Zoom. Aanmeldingen via archipelraad@archipelprimair.nl  Er wordt gecommuniceerd naar mr-en en andere geïnteresseerden via de bekende media kanalen.

Besluiten

  • Besluit AR 21-25 Begroting 2022 Stichting Archipel Onderwijs. Trekker Bert Jan Verweij. Antwoorden op vragen zijn ontvangen van de controller. Advies: Acrhipelraad is positief met als kanttekening om de niet overgenomen actiepunten mee te nemen in de volgende begroting.  Bert Jan mailt format met voorgenomen advies naar CvB.
  • Besluit AR 22-02 Vervangingsbeleid, instemming P-GMR. Trekkers Carmen en Ester, status in behandeling
  • Besluit AR 22-03 Jaarverslag  2021 vertrouwenspersoon. Status ter informatie. Archipelraad heeft nooit eerder een jaarverslag ontvangen en het verslag is positief ontvangen. Archipelraad heeft geen vragen en/of op-of aanmerkingen op het verslag. 

Wvtk/Rondvraag

  • Ingekomen email met vraag met betrekking tot herwaardering functies directeuren. Antwoord CvB: komt terug in functieboek herwaardering directeuren.

Volgende AR vergadering

Dinsdag 22 februari 2022, thema Governance

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?