Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 22 september 2020

 • Medezeggenschapsreglement St Archipel Kinderopvang en Onderwijs
  Het concept medezeggenschapsreglement is ontvangen en de Archipelraad zal dit behandelen. Trekker is Martine Westerik. Streven is om dit reglement in de AR vergadering van 27 oktober vast te stellen. Verzoek aan de AR leden om uiterlijk 30 september op-en aanmerkingen aan te leveren bij Martine.
 • OR Kinderopvang oprichten
  De oprichting van een OR Kinderopvang blijkt in de praktijk niet zo simpel te gaan als werd gedacht. Er moeten verkiezingen worden uitgeschreven en de vakbonden worden hierbij ingeschakeld. CvB is druk bezig met de officiële oprichting van een OR Kinderopvang, we hopen dat dit nog lukt in het 4e kwartaal 2020. Stand van zaken opvragen bij CvB in voorzittersoverleg op 5 oktober 2020.
 • Thema avond AR-MR avond
  Er wordt een webinar georganiseerd met als thema wetsvoorstel  Instemming MR Begroting op hoofdlijnen, maar voor de geplande AR-MR avond op 17 november is dit te vroeg, het wetsvoorstel is nog niet behandeld in de Eerste Kamer. Voorjaar 2021 is een betere optie. 
 • Webinar 17 november 2020
  Wie weet een passend onderwerp voor een te houden webinar? Dit ook aan de MR en vragen. Onderwerpen aanleveren bij Menno of via secretariaat.
 • Archipelraad taakverdeling
  De aanwezige leden vinden dat de taakverdeling behoorlijk zwaar is op dit moment. De oorzaak hiervan is de afwezigheid door langdurige ziekte en het niet vervullen van een vacature in afwachting van invulling Archipelraad. Een optie is misschien om tijdelijk een “interim-lid” te benoemen voor de rest van het jaar 2020. Dit overleggen in het voorzittersoverleg met CvB

Besluiten:

 • Er zijn geen openstaande besluiten op dit moment. Te verwachten besluiten Begroting 2021. Wie is trekker, liefst een duo is al aangegeven door één van de leden.

Wvttk

 • Steeds meer mr-en weten de Archipelraad te vinden, er worden zeer regelmatig diverse vragen gesteld. Ook zijn er veel algemene vragen bij waardoor we moeten doorverwijzen naar www.infowms.nl, of Vereniging Openbaar Onderwijs(VOO)  of de vakbond AOB. Advies aan de MR-en, elke mr kan individueel lid worden van VOO of AOB en daar ook vragen stellen van algemene aard. De kosten van dit lidmaatschap worden vergoed door het CvB. Er is  budget voor gereserveerd, evenals voor individuele scholing van mr-en. We gaan middels een mailing de mr-en hiervan op de hoogte stellen

Volgende vergadering: 

27 oktober 2020. Locatie IJsselpaviljoen 
thema: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek door A. Dijkema 


Notulen 2020

Notulen 2019

Social Media