Doel 1: de scholen van Archipel bieden onderwijs dat voldoet aan visie en uitgangspunten van de stichting


We kiezen er  niet voor om een definitie van het 21e eeuwse onderwijs te formuleren, maar bieden ruimte voor innovatie, diversiteit en experimenten. Het is daarbij aan de scholen om aan te sluiten bij de Archipelvisie om modern, toekomstgericht onderwijs te bieden en aan te sluiten bij momenteel zichtbare trends als gepersonaliseerd leren, digitalisering en meer aandacht voor gezondheid en bewegen. Inmiddels zien we hier al veel ontwikkeling. Zo bereidt de Cornelis Jetses zich voor om O4NT-school  (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd, www.o4nt.nl) te worden, ontwikkelt de Fontein zich als school met een (Engels) taalprofiel en implementeert de Rietgors het onderwijsconcept Jeelo (je eigen leeromgeving, www.jeelo.nl). 

In 2019 beschikken alle scholen over een duidelijk, in de school en de groepen zichtbaar, onderwijskundig profiel, passend bij missie en visie van de stichting.
De stichting creëert voor deze ontwikkelingen ruimte en faciliteert in tijd, middelen en gebouwen. Daarnaast organiseert en faciliteert de stichting uitwisseling van “good practice”.


Indicatoren

  1. Het schoolplan 2015-2019 bevat een missie en visie die voortbouwt op missie en visie van de stichting; 
  2. Het schoolplan 2015-2019 bevat een beschrijving van het gewenste onderwijskundig profiel en de wijze waarop de uitwerking van de missie en visie in een bij de school passend onderwijskundig profiel plaats zal vinden;
  3. Iedere school presenteert minimaal eenmaal per schooljaar de voortgang;
  4. De stichting neemt elk jaar in de begroting een afzonderlijke post voor ontwikkeling onderwijskundige profielen op;
  5. De stichting organiseert minimaal eenmaal per jaar een Archipeldag, gericht op uitwisseling van “good practice”.

Social Media