Doel 7: Krachtige positionering van stichting en scholen


De scholen van Archipel gaan voor kwaliteit. Zij leveren modern, toekomstgericht onderwijs, dat uitgaat van de mogelijkheden en capaciteiten van ieder kind. Er is sprake van diversiteit, de scholen leveren kwaliteit die past in de lokale context. 

De scholen bieden ruimte aan de professional en zijn innovatief. Iedere school beschikt over een duidelijk zichtbaar, onderwijskundig profiel (doel 1). De sfeer in de scholen wordt gekenmerkt door plezier, rust en structuur. Ouders ervaren de scholen als open en toegankelijk; zij voelen zich betrokken. 

De gebouwen zijn duurzaam, waar mogelijk energieneutraal, en ingericht naar de eisen van deze tijd, ook op ICT gebied.

Met deze kenmerken positioneren we de scholen van de stichting. In de komende periode gaan we ons in de regio daarmee veel krachtiger profileren. De stichting faciliteert de scherpere profilering nadrukkelijk.

Indicatoren

  1. Het marktaandeel van Archipelscholen per gemeente bevindt zich in 2019 minimaal op hetzelfde niveau als in 2015;
  2. De stichting organiseert dat iedere school minimaal eens per twee jaar door een “mystery guest” bezocht wordt;
  3. Kinderen en ouders zijn tevreden over de school; zij scoren gemiddeld minimaal 3,5 (op een schaal van 4) bij het tevredenheidsonderzoek en geven als rapportcijfer minimaal een 7,7;
  4. Ieder schoolteam formuleert, op basis van gekozen onderwijskundig profiel en andere specifieke kenmerken, een set uitspraken die aangeven waar de school voor staat. De uitspraken zijn in iedere school zichtbaar in de inrichting en werkwijze en merkbaar in het gedrag van medewerkers;
  5. Iedere school  beschikt in 2016 over een plan voor communicatie met ouders en omgeving passend bij de plaatselijke situatie.

Social Media