Bestuur en bestuursbureau

College van Bestuur (CvB)

De dagelijkse leiding van Archipel ligt in de handen van het College van Bestuur: Toon Geluk.

Raad van Toezicht (RvT)

De raad van toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Toon Rutgers (voorzitter)
  • Mickle Heite
  • Koen Stephan
  • Erica Schot
  • Maaike Langelaan

Directeuren

Ieder kindcentrum en iedere school heeft een directeur. De directeur heeft de verantwoordelijkheid voor het kindcentrum en legt verantwoording af aan het college van bestuur.

De directeuren en college van bestuur komen regelmatig bijeen tijdens het directeurenoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gevormd, die een belangrijke rol spelen bij de beleidsvoorbereiding. 

Bekijk hier onze kindcentra en scholen.

Bestuursbureau

Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau met beleidsmedewerkers voor financiën, kwaliteit, huisvesting en personeelszaken, ondersteunende bureaumedewerkers en het secretariaat. Het CvB en het bestuursbureau verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de kindcentra zich primair kunnen richten op hun taken voor onderwijs en kinderopvang.

Social Media

Volg ons ook!