Bestuur en staf

College van Bestuur (CvB)

De dagelijkse leiding van Archipel ligt in de handen van het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit twee leden:  


Sjaak Scholten
voorzitter

Henk Mulder
lid

Raad van Toezicht (RvT)

De raad van toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Toon Rutgers (voorzitter)
  • Koen Stephan
  • Ingrid Timmer
  • Twee vacatures

Schooldirecteuren

Iedere school heeft een directeur. De directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de school en legt verantwoording af aan het college van bestuur.

De schooldirecteuren en college van bestuur komen regelmatig bijeen tijdens het managementoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gevormd, die een belangrijke rol spelen bij de beleidsvoorbereiding. 

Bekijk hier onze scholen.

Stafbureau

Het college van bestuur wordt ondersteund door het stafbureau met stafleden voor personeelszaken, financiën,  huisvesting en het secretariaat.  Daarnaast wordt er voor de salarisadministratie gebruik gemaakt van de diensten van OBT. Het CvB en de staf verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de scholen zich primair kunnen richten op hun onderwijstaak.

Secretariaat

Social Media