Bestuur en staf

College van Bestuur (CvB)

De dagelijkse leiding van Archipel ligt in de handen van het College van Bestuur: Toon Geluk.Raad van Toezicht (RvT)

De raad van toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Toon Rutgers (voorzitter)
  • Mickle Heite
  • Koen Stephan
  • Erica Schot
  • Maaike Langelaan

Schooldirecteuren

Iedere school heeft een directeur. De directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de school en legt verantwoording af aan het college van bestuur.

De schooldirecteuren en college van bestuur komen regelmatig bijeen tijdens het managementoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gevormd, die een belangrijke rol spelen bij de beleidsvoorbereiding. 

Bekijk hier onze scholen.

Bestuursbureau

Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau met stafleden voor personeelszaken, financiën, huisvesting, ondersteunden bureaumedewerkers en het secretariaat. Het CvB en het bestuursbureau verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de scholen zich primair kunnen richten op hun onderwijstaak.

Secretariaat

Social Media