GMR

Stand van zaken
en notulen

De notulen van vergadering van de GMR zijn openbaar. Hier vindt u ons vergaderschema.
Op deze site ziet u waar we ons mee bezig houden,
wat de stand van zaken is en kunt u de notulen downloaden.

Jaarverslag GMR 2018

Vergaderschema 2019

Binnen Archipel is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Die GMR vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere scholen. Dit in tegenstelling tot de MR, die de belangen van de eigen school behartigt.

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die op scholen van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De GMR bestaat uit 10 leden, namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden namens de ouders. Om lid te worden van de GMR is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de GMR wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding GMR ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Leden GMR

Marc van Zanten
voorzitter / lid ouder
Annerike Toevank
2e voorzitter/ lid personeel
Karin Mentink
lid personeel (vacant)
Evelien Berenschot
lid personeel
Carmen van Dam
lid personeel

Bert Jan Verweij
lid ouder
Maaike Langelaan
lid ouder
Menno van Luijn
lid ouder
Martine Spithout-Visser  lid ouder Esther Zuethof
lid personeel
       
Willy Hissink
secretariaat
       

Contact

Secretariaat GMR Stichting Archipel: Willy Hissink

Email: gmr@archipelprimair.nl
Telefoon: 06-23585881
Contactadres: Hallsedijk 5, 6975 AK Tonden

GMR-documenten

Social Media