Stand van zaken GMR

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF, waar ook notulen van eerdere vergadering staan.

Maandag 8 oktober 2018

GMR-aangelegenheden:

 • Terugkoppeling gesprek CvB-vz GMR. 
 • professioneel statuut: scholen zijn hier mee bezig
 • leerlingenaantal per 1-10-2018: 3053, dit is excl 122 leerlingen Mozaïek en de AZC school telt niet mee, dit is wettelijk bepaald. We hebben 140 leerlingen in de plus, vooralsnog hoeven er geen scholen te worden opgeheven.
 • Er zijn 5 nieuwe directeuren geworven en 2 gaan er op termijn geworven worden (vertrekkende directeuren) in de 1e helft van 2019.
 • Ons asielzoekerscentrum in Warnsveld is sinds de zomervakantie een pré-pol locatie. De intakegesprekken zijn gestart met 35 pré-pol kinderen. 
 • Mei-vakantie 2019. Er zijn scholen die de schooltijden hebben aangepast om zo 2 weken mei vakantie hebben. De aanpassingen bestaan uit een minimale aanpassing van 24 uur naar 24,3 uur of een aanpassing van 24 naar 25 uur. De GMR vindt dit een aandachtspunt en heeft CvB gevraagd of 4 x 5 minuten een reële aanpassing is van de schooltijd.  Henk bespreekt dit in het directeurenoverleg. Dit wordt teruggekoppeld naar de GMR.
 • 7 november is er een Strategie dag, locatie de Fliert te Twello. GMR wordt hiervoor uitgenodigd met het verzoek aan allen om hierbij met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn.
 • Vacature bestuurder Archipel, dit loopt nog, hier kunnen nog geen mededelingen over gedaan worden.
 • Website GMR actualiseren  Er is een fotograaf aanwezig om een fotosessie te maken voor de website.
 • Nieuwe data plannen RvT/GMR overleg.  Dit overleg begin 2019 plannen.
 • Scholing MR leden AOB verzorgt op 5 november een startcursus MR en op 19 november een Verdiepingscursus. Inschrijving staat open. Jantien vragen of via social Media nog een keer de flyer wil verspreiden.

Besluiten:

 • GMR besluit 18-08 Begroting GMR 2019. Vastgesteld
 • GMR besluit 18-09 Attentieregeling 2018. Besluit nog aangehouden er worden aanvullende vragen gesteld. Ester is trekker. Aangehouden
 • GMR besluit 18-10 Instemming concept statuten Archipel-bestuursstichting en benoeming RvT leden.Ingestemd

WVT

 • Carmen brengt verslag uit van bezoek aan een MR. De gestelde vragen worden beantwoord.
 • GMR avond volgende vergadering op de agenda zetten. Trekker Menno?
 • Griepprik werknemers Archipel, dit is geheel vrijblijvend.
Volgende vergadering: 29 oktober 2018

Notulen 2018

Notulen 2017

Social Media