Stand van zaken GMR

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Maandag 11 februari 2019

GMR-aangelegenheden:

  • (G)MR avond - (G)MR avond is voorlopig even op on hold gezet. Medio mei/juni een nieuwe datum plannen.Er wordt nog nagedacht over een passend thema. Annerike, Martine en  Menno organiseren de avond. 
  • Vacatures GMR - GMR heeft einde schooljaar 2 vacatures oudergeleding en op dit moment 1 vacature personeelsgeleding. Besloten wordt om eerst met CvB in gesprek te gaan over de invulling van de GMR na de fusie met SEC. 
  • Gesprek GMR-RvT - Er is een datum geprikt 17 april 2019. GMR is organisator van de avond. Aan een ieder het verzoek om agendapunten aan te leveren en deze dan ook toe te lichten op 17 april. De aangeleverde agenda punten zijn in de agenda van 17 april gezet.
  • Gesprek GMR-CvB - CvB uitnodigen voor GMR vergadering 11 maart a.s. Dit wordt ook een kennismaking met Nelleke Eelman.

Besluiten:

  • GMR 18-15 Mobiliteitsplan 2019-2020 Vragen zijn voldoende beantwoord door CvB. Mobiliteitsplan is aangepast. 
    Trekkers Carmen en Evelien, Besluitenlijst: ingestemd

WVT

  • Vakantierooster 2019-2020 - Het valt de GMR op dat er binnen St Archipel een verschil is in de mei-vakantie. Sommige scholen hebben 2 weken mei-vakantie, andere weer niet. De vakanties binnen Archipel zijn gelijk behalve de mei-vakantie dit mag per school ingevuld worden. Vakantierooster 2019-2020 is nog niet ontvangen. Bert Jan vraagt dit op bij CvB.
  • Functie leerkrachtondersteuner - Dit is een nieuwe functie er wordt een pilot gedraaid. Wordt in de volgende thema vergadering besproken met medewerker P&O. Thema vergadering plannen met medewerker P&O 15 april 2019.
  • Staking 15 maart 2019 - Er is een uitnodiging ontvangen van AOB voor een stakingsdag op 15 maart 2019. Stichting Archipel heeft hier nog geen standpunt over ingenomen, of deze dag wordt doorbetaald of niet.
Volgende vergadering: 11 maart 2019, Houtwal 16b Zutphen

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Social Media