Print << Terug

De dorpsleraar van de toekomst

Project met ondersteuning van het Europees  Sociaal Fonds

“De dorpsleraar van de toekomst”

Educatief Centrum de Bongerd in Terwolde biedt modern onderwijs en kinderopvang aan kinderen van 0-13 jaar, elke dag van 7.00-18.30 uur. Het Educatief Centrum valt onder Stichting Archipel. Het Educatief Centrum zet zich in om de talenten van kinderen de hele dag te ontwikkelen. Dit begint al bij de peuters en zet zich voort tot de overgang naar een passende middelbare school.

Om elk kind een passend aanbod te doen is een flexibel, interdisciplinair team nodig. In dit project werken we toe naar een dergelijk team, waarin pedagogisch medewerkers, een intern begeleider, een directeur en leerkrachten nauw samenwerken in een lerende cultuur en waar leren van elkaar orde van de dag is. De organisatie transformeert hiermee van een traditionele school naar een toekomstgerichte organisatie voor verschillende diensten voor 0-13 jarigen. Enerzijds werken we aan de lerende cultuur, anderzijds aan een flexibele werkcultuur om zo goed mogelijk aan te sluiten op de veranderende vraag voor kinderen in het basisonderwijs.Media
  • De Bongerd.png
  • Europees Sociaal Fonds.jpg

Social Media