Print << Terug

Ouderavond Excellente leerlingen

De werkgroep Excellentie van Stichting Archipel heeft op donderdag 26 januari 2017 een ouderavond Excellente leerlingen gehouden. Deze ouderavond werd op speciaal verzoek van de GMR georganiseerd en was bedoeld voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die onderwijs volgen op een Archipelschool.

Het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wordt op de verschillende scholen binnen Stichting Archipel op verschillende manieren vormgegeven en benoemd; wellicht kent u het als een Plusklas, Eureka, Krakers of Excellentie. De werkgroep Excellentie, die bestaat uit Wijbe van der Meer en Alice Koekkoek, ondersteunt sinds 2009 de scholen van Archipel in het begeleiden van deze leerlingen en het ontwikkelen van hun schoolondersteuningsprofiel.

Tijdens de ouderavond heeft de werkgroep meer verteld over de effecten van de investeringen in tijd en geld door Archipel in leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en welke invloed de modernisering van ons onderwijs, met de introductie van de zogeheten 21st century skills, voor deze leerlingen heeft.
Daarbij werd ook ingegaan op mogelijkheden die in de gemeenten Zutphen, Brummen, Voorst en omstreken worden geboden voor deze leerlingen. Bijvoorbeeld bovenschools, of samen met instellingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens de ouderavond ontvingen ouders bovendien een folder met handige tips.

Hier vindt u aanvullende informatie en tips voor ouders van excellente leerlingen

Media
  • pipi_200.jpg

Social Media