Print << Terug

Tevredenheidsonderzoek 2017

Infographic tevredenheidsonderzoek 2017
Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Dat blijkt uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek, dat in het voorjaar van 2017 onder leerlingen, ouders, medewerkers en directies van onze twintig openbare basisscholen is afgenomen.

Andere opvallende uitkomsten uit de onderzoeken zijn ook de veiligheid die kinderen op onze scholen ervaren en de brede ontwikkeling van kinderen waarvoor de scholen zorgdragen. Uit de resultaten blijkt dat Archipelscholen een rijke leeromgeving aanbieden, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. 

In deze infographic ziet u verschillende uitkomsten beknopt weergegeven, met de rapportcijfers die ouders en leerlingen aan alle scholen hebben gegeven.

Het tevredenheidsonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit van onze scholen en ons schoolbestuur in kaart te brengen. Het instrument bestaat uit vier vragenlijsten, met behulp waarvan de kwaliteitsperceptie van de ouders, leerlingen (groepen 6 t/m 8) en medewerkers in kaart kan worden gebracht. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. 

Intern gebruiken wij de resultaten als input voor een gesprek over welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht. Extern worden de resultaten gebruikt om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden over de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de scholen in de omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording. Ontwikkelpunten worden opgenomen in jaarplannen.

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items (vragen). Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. In ons overzicht hebben we de scores omgerekend naar een tienpuntsschaal. 
 


Media
  • SAtevredenheidsonderzoek2017_01.png

Social Media