Print << Terug

Een week meivakantie

Afgelopen én aankomend schooljaar hebben alle openbare basisscholen binnen Stichting Archipel één week meivakantie. Waarom maar één week, vraagt u zich wellicht af. Ook de GMR van Archipel heeft gevraagd te onderzoeken of van één week niet twee weken meivakantie kunnen worden gemaakt. Logisch, want veel andere scholen hanteren wél die twee weken.

Meivakantie: waarom één week?
Die ene week heeft alles te maken met het aantal uren dat leerlingen op Archipelscholen per week les hebben: 24 uur. Binnen Archipel hebben we bewust voor dit wettelijk minimum aantal uren gekozen, waardoor leerkrachten voldoende tijd en ruimte ervaren om hun onderwijs goed voor te bereiden. Andere besturen kiezen veelal voor langere schoolweken, waardoor er o.a. door deze scholen twee meivakantieweken kunnen worden gegeven.

We hebben de afgelopen weken onderzocht of het tóch mogelijk is om aankomend schooljaar twee weken meivakantie te plannen. Dit zou alleen mogelijk zijn als studiedagen geschrapt zouden worden en een vaste vrije dag (zoals Goede Vrijdag) een lesdag zou worden óf als we het aantal lesuren per week zouden verhogen. We hebben besloten dat dit voor volgend schooljaar geen goede en échte oplossing is. Daarom hebben we ook volgend jaar één week meivakantie. Volgend schooljaar onderzoeken en beslissen we binnen Archipel of (en zo ja: hoe) we hiervoor een structureel alternatief moeten vinden. 

Media
  • meivakantie.jpg

Social Media