Print << Terug

Staking 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober zijn alle scholen van Stichting Archipel gesloten vanwege een landelijke staking. De onderwijsbonden hebben hier samen met de werkgeversgroep PO-raad en de actiegroep PO in actie toe opgeroepen, om te bewerkstelligen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het College van Bestuur van stichting Archipel ondersteunt de doelen van deze actie nadrukkelijk.

Het lerarentekort loopt snel op. De werkdruk in het primair onderwijs is hoog en de salarissen blijven ver achter ten opzichte van vergelijkbare beroepen. De onderwijsvakbonden, de PO-raad en PO in actie hebben zich verenigd en de afgelopen maanden deze problematiek aangekaart bij de politieke partijen. Dit heeft, ook na de prikactie die onze scholen op 27 juni hebben gehouden, niet geleid tot concrete oplossingen. 

Collectief actievoeren

Daarom hebben de samenwerkende organisaties opgeroepen tot een landelijke staking op 5 oktober, de Dag van de Leerkracht, onder de noemer Code Rood. Door deze oproep valt de staking onder het recht op collectief actievoeren en hebben alle medewerkers in het basisonderwijs recht om te staken. 

Wat betekent dit voor ouders?

Een grote meerderheid van onze medewerkers maakt van dit recht gebruik, waardoor het is toegestaan de scholen op 5 oktober te sluiten. Er wordt op 5 oktober dus geen les gegeven en de scholen blijven dicht. Dit betekent dat ouders zelf voor de opvang van hun kind(eren) dienen te zorgen. We hebben de opvangorganisaties waarmee wij samenwerken verzocht rekening te houden met mogelijke extra belangstelling voor hun voorzieningen. Directeuren van onze scholen kunnen ouders nader informeren over de kinderopvangmogelijkheden.

Met eventuele vragen hierover kunnen ouders zich wenden tot de directie van de school van hun kind(eren). Meer informatie over de achtergrond van de staking staat op de website van PO in actie

Media
  • 800pofront_staak.jpg

Social Media