Print << Terug

Vacatures GMR

De GMR heeft 3 vacatures; we zoeken een lid voor de oudergeleding en per 1 januari 2018 2 leden voor de personeelsgeleding. Wilt u uw eigen expertise en talenten inzetten om de belangen van alle ouders en personeelsleden op onze scholen te behartigen?  Lees dan verder en reageer!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Archipel vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere scholen. Dit in tegenstelling tot de MR, die de belangen van de eigen school behartigt. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die op scholen van belang zijn, zoals financiën, passend onderwijs, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer. 

De GMR bestaat uit 10 leden, namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden namens de ouders. Om lid te worden van de GMR is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. 
Binnen de GMR wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de GMR ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Reageren

U leest meer over de GMR en de evenementen die de GMR organiseert hier op deze website. Wilt u meer weten over de GMR en het lidmaatschap of wilt u een vergadering bijwonen, stuur dan een e-mailtje naar gmr@archipelprimair.nl of loop even binnen bij de mr of directeur van uw school. Wij zien uw reacties graag tegemoet.
Media
  • sa-gmr-vacature.jpg

Social Media