Print << Terug

Uitnodiging cursus MR start

Nieuw in de (G)MR? Met de nieuwe bijeenkomst MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

Na de cursus MR start… 

  • heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR 
  • kent u alle beginselen van het werk als MR-lid 
  • kunt u op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid

De volgende thema's komen aan bod:

  • de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en -statuut; 
  • de instemmings- en adviesbevoegdheden van de geledingen; 
  • het jaarplan.
Cursusleidster is Maria Jansen van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2017 via e-mail. Stuur een e-mail naar gmr@archipelprimair.nl onder vermelding van de naam van de school en de namen en e-mailadressen van de MR-leden die deze cursus willen volgen.

MR start:

Datum: 13 november 2017
Locatie: Stichting Archipel, Hoge Straatje 3, 7201 CJ Zutphen
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Media
  • mrstart.jpg

Social Media