Print << Terug

Staking dinsdag 12 december


Op dinsdag 12 december wordt er opnieuw gestaakt op onze basisscholen. Al onze scholen zijn die dag gesloten. Stichting Archipel ondersteunt deze actie. 

Achtergrond

Leden van de onderwijsbonden en de groep PO in actie waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III; het nieuwe kabinet investeert weliswaar in primair onderwijs, maar die investeringen zijn volgens hen te laag en te laat. 
Tijdens Prinsjesdag werd bekend dat 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Wij onderstrepen de overtuiging dat een hoger salaris nodig is om voldoende leerkrachten te blijven aantrekken om de kwaliteit van onderwijs op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet een bezuiniging op onderwijs aangekondigd: vanaf 2021 jaarlijks 61 miljoen euro. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas, maar het is de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in een school.

Staking op 12 december

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Ze hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister en verwachtten uiterlijk op 5 december antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrij speelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Slob heeft hierop niet gereageerd. 

De samenwerkende organisaties in het PO-front roepen daarom op tot een landelijke staking op dinsdag 12 december. Deze staking valt onder het recht op collectief actievoeren en daarmee hebben onze leerkrachten het recht om te staken. De stakingsbereidheid onder ons personeel is groot is: nagenoeg al onze medewerkers willen en zullen van dit recht gebruikmaken. Al onze scholen zullen daarom op 12 december gesloten zijn. 

Vanuit de scholen worden ouders nader geïnformeerd, ook over eventuele kinderopvangmogelijkheden. Met eventuele vragen hierover kunnen ouders zich ook wenden tot de directie van de school van hun kind(eren). 
Media
  • 800pofront_staak.jpg

Social Media