Print << Terug

Archipelscholen dicht op 30 mei

Op 30 mei 2018 is er wederom een staking in het primair onderwijs. De leerkrachten op alle scholen van Stichting Archipel doen mee aan deze estafettestaking en daarom zijn alle Archipelscholen op woensdag 30 mei gesloten. Stichting Archipel hoopt van harte dat deze estafettestaking leidt tot een kentering in het tekort aan leerkrachten in het po.

Sinds vorig jaar trekken leerkrachten (gezamenlijk in het PO-Front) hard en nadrukkelijk aan de bel om de werkdruk en salariëring in het primair onderwijs onder de aandacht te brengen en het kabinet de noodzaak tot extra investeringen te tonen. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort: “Na het werkdrukakkoord is het nu tijd voor een eerlijk salaris en het aanpakken van het lerarentekort!”

Werkdrukakkoord; invulling per school

Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in primair onderwijs, maar de toegezegde bedragen zijn ons inziens te laag om het te tij te keren. Eén van de toegezegde middelen omvat het zogeheten werkdrukakkoord. Vanuit dit werkdrukakkoord krijgen scholen en schoolbesturen vanaf het begin van volgend schooljaar (2018-2019) extra geld: 237 miljoen euro per schooljaar. Het bedrag loopt op tot 430 miljoen euro vanaf 2022.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Voor het schooljaar 2018/2019 is het bedrag per leerling vastgesteld op €155,55. In onze Stichting Archipel hebben de teams van onze scholen zélf de vrijheid om te bepalen hoe dit geld (per school) wordt besteed.

Estafettestaking Gelderland/Overijssel

Na een prikactie op 27 juni en landelijke stakingen op 5 oktober en 12 december 2017, heeft het PO-Front ervoor gekozen om een half jaar lang regionaal actie te voeren door middel van estafettestakingen. Na de regionale stakingen in Friesland, Groningen en Drenthe (14 februari), 
Utrecht en Noord-Holland (14 maart) en Brabant en Limburg (13 april), is het stokje overgedragen aan Gelderland en Overijssel.

Woensdag 30 mei staakt het primair onderwijs dus in Gelderland en Overijssel, met een manifestatie in Deventer. Deze staking valt onder het recht op collectief actievoeren. Uit een inventarisatie blijkt dat de stakingsbereidheid onder ons personeel groot is: een ruime meerderheid wil en zal van dit recht gebruikmaken. De directies van de scholen informeren ouders nader over de (gevolgen van de) staking op woensdag 30 mei. Met eventuele vragen hierover kunnen ouders zich wenden tot de directie van de school van hun kind(eren). 

Media
  • staking_20180530.jpg

Social Media

Volg ons ook!