Print << Terug

Archipel bundelt onderwijs en kinderopvang in één organisatieArchipel Onderwijs & Kinderopvang. Dat is de nieuwe naam waaronder Stichting Archipel (de stichting voor openbaar primair onderwijs) en Stichting Educatief Centrum (de stichting voor kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang) in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen sinds 1 januari van dit jaar onderwijs en kinderopvang bundelen. 

Het (formeel juridisch) samenvoegen van onderwijs en kinderopvang in één organisatie is vooruitstrevend; Archipel Onderwijs & Kinderopvang is één van de eerste organisaties in Nederland die op deze manier deze twee werelden samenvoegt. Hiermee willen we een antwoord geven op actuele ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en kinderopvang: passend onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Het samengaan past in de maatschappelijk breed gedragen wens om te komen tot één pedagogische voorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. En in de eigen wens van Archipel om onderwijs en kinderopvang intensiever te laten samenwerken en een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar te verankeren: iedere dag lekker spelen en leren in hetzelfde pedagogisch klimaat. Daarbij blijft Archipel in de drie gemeenten ook samenwerken met opvangorganisaties als Kindercentrum.nl, Dikkertje Dap, Small Steps en Ut Trepke.

Om openbaar basisonderwijs en kinderopvang te verenigen in één organisatie heeft Archipel haar statuten moeten aanpassen. Eind december hebben de gemeenteraden van Brummen, Voorst en Zutphen hiermee ingestemd. De nieuwe organisatie is daarmee sinds 1 januari officieel. 

Hoe de samenwerking er inhoudelijk precies uitziet, wordt duidelijk in het strategisch beleidsplan 2019-2023, dat rond de zomervakantie wordt gepresenteerd.
Media
  • MockUp_archipelok

Social Media