Print << Terug

Archipel stelt FG aan


De privacy van onze medewerkers, kinderen van scholen en opvanglocaties en hun ouders is ons zeer dierbaar. Bovendien zijn wij verplicht vanuit de nieuwe AVG om iemand in dienst te hebben die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Daarom heeft Archipel Onderwijs & Kinderopvang een eigen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): Bert Becker. 

De FG is dé specialist in onze organisatie m.b.t. privacy. Hij is bovendien contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG is daarbij verplicht tot geheimhouding van alles wat hem op grond van deze regeling bekend wordt. 

De belangrijkste taken van de FG:

  • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie(s)
  • Toezicht houden op wijzigingen in bestaande verwerkingen en/het aanleggen van nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens. 
  • Ongevraagd en gevraagd advies geven en aanbevelingen doen over privacy in het algemeen en de toepassing van de AVG.
  • Het (laten) afhandelen van klachten inzake privacy.

Meer informatie

Hier vindt u het volledige reglement met taken en verantwoordelijkheden van de Functionaris voor Gegevensbescherming, dat in werking is getreden op 12 februari 2019. U bereikt de Functionaris voor Gegevensbescherming via e-mail: fg@archipelprimair.nl.

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?