Print << Terug

Hardop dromen: praat mee over ons plan


Noem het geen droom, noem het een plan! Dus: in ons nieuwe strategisch beleidsplan dromen we hardop. Hoewel, 'plan'; het is eigenlijk een expeditie.

Dit is hoe wij onze rol voor de toekomst zien.

En wat zijn jouw dromen? Wat is jouw plan? Ga hierover met ons in gesprek op Instagram: hardop.dromen.

In ons strategisch beleidsplan worden de koers en de doelstellingen van Stichting Archipel voor de jaren 2019-2023 beschreven.  Om tot dit plan te komen hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. We hebben 2 conferenties georganiseerd met circa 60 stakeholders. Van deze groep maakten ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, stafleden, directeuren, (G)MR leden en leden van de Raad van Toezicht deel uit. Circa 45 betrokkenen hebben met ons meegelezen in de totstandkoming van dit plan. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met Tim Post, onderzoeker bij de Universiteit Twente en Hoogleraar en professor en lector Cok Bakker, van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht om ons te begeleiden in het maken van keuzes en het laden van onze doelstellingen. Los daarvan hebben we deskresearch gedaan naar trends en ontwikkelingen die ons werkveld direct en indirect raken. 

In ons strategisch beleidsplan hebben we de beleidsuitgangspunten en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle kindcentra willen werken in de komende (vier) jaren. Daarnaast vormt ons strategisch beleidsplan een kader voor de kindcentra bij het schrijven van hun schoolplan. 
Dit plan vorm de onderlegger voor onze jaarplannen. De planvorming is voor een periode van 4 jaar. Per jaar kijken we terug en vooruit door middel van een kritische reflectie. En formuleren we de actiepunten voor het jaar erop. Daarmee maken we de PDCA cirkel rond. 
Media
  • archipel-strategischbeleidsplan1923-dromen

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?