Print << Terug

Medewerkers kinderopvang versterken Archipelraad

De Archipelraad van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang is verstrekt met twee medewerkers van Archipel Kinderopvang: Simone Das en Hennie Alberts. Zij vormen samen de nieuwe Ondernemingsraad (OR) en verheugen zich, met hun uitgebreide ervaring als pedagogisch medewerker én als OR-lid, op een nog sterkere samenwerking van kinderopvang en onderwijs. 

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang organiseert de medezeggenschap integraal in de Archipelraad: één medezeggenschapsorgaan voor medewerkers en ouders van onderwijs en kinderopvang. Omdat vanuit de kinderopvang en het basisonderwijs verschillende (wettelijke) regels gelden (ook voor medezeggenschap), beantwoordt Archipel aan die wetgevingen door de Archipelraad te laten bestaan uit drie ‘kamers’: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de ondernemingsraad (OR) en de centrale oudercommissie kinderopvang (COC).

Voor de ‘kamer’ Ondernemingsraad heeft Archipel verkiezingen uitgeschreven. Omdat niet meer kandidaten zich verkiesbaar hebben gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in deze ‘kamer’, vinden deze verkiezingen niet plaats en zijn de gestelde kandidaten, Simone Das en Hennie Alberts, automatisch gekozen. Beide medewerkers hebben ruime ervaring met werkzaamheden in een ondernemingsraad. Zij stellen zich binnenkort voor aan alle medewerkers.Wat doet de Archipelraad?
De Archipelraad oefent op centraal niveau de informatie-, advies- en instemmingsrechten uit en voert overleg met het bevoegd gezag (CvB) van de stichting. Leden zullen, namens alle medewerkers en ouders in onderwijs en kinderopvang, invloed uitoefenen op en participeren in het beleid van Stichting Archipel. Bijvoorbeeld door een goede invulling te geven aan de informatie-, advies- en instemmingsrechten. Zo wil Archipel samen de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang binnen de organisatie waarborgen en verbeteren. Binnenkort zal ook de Centrale Oudercommissie Kinderopvang zitting nemen in de Archipelraad.

Media
  • 3150

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?