Print << Terug

Toon Geluk nieuwe bestuurderNieuwe voorzitter College van Bestuur van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang

Toon Geluk nieuwe bestuurder van openbaar basisonderwijs en kinderopvang in Zutphen, Brummen en Voorst


Kinderen en medewerkers van de openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen en opvanglocaties van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang, krijgen vanaf 15 maart 2021 een nieuwe ‘baas’. Toon Geluk wordt de nieuwe voorzitter College van Bestuur van Stichting Archipel. 

Stichting Archipel gaat hiermee een nieuwe fase in: vanaf april wordt de stichting bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur. Geluk volgt Rob Niehe op, die 31 maart afscheid neemt als interim-voorzitter van het College van Bestuur. Ook voor Henk Mulder zal de bestuurlijke rol binnen Stichting Archipel als lid van het College van Bestuur per 31 maart eindigen.  

De aanstelling van Toon Geluk is tot stand gekomen na een gedegen selectieprocedure van de Benoeming Advies Commissie, met daarin een vertegenwoordiging vanuit de Archipelraad, directeuren, bestuursbureau en Raad van Toezicht. In deze procedure is de keuze op Geluk gevallen, vanwege zijn zeer brede ervaring in het primair onderwijs: hij kent het klappen van de zweep als onder meer onderwijzer, directeur, bestuurs- en managementadviseur en bestuurder. 

Met zijn aanstelling neemt Geluk afscheid als interim-bestuurder om “deel uit te maken van een groter geheel,” schrijft hij in zijn introductie aan zijn nieuwe collega’s. “Bij Archipel zie ik diversiteit en veelkleurigheid terug, in een prachtige omgeving. Graag lever ik komende jaren mijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Archipel, waarbij al zoveel moois tot stand gekomen is tussen onderwijs en opvang.”Media
  • toongeluk

Social Media

Volg ons ook!