Print << Terug

Jaarverslag 2020


Hoe verliep 2020 voor Stichting Archipel Onderwijs? Het was een hectisch jaar voor iedereen vanwege de de coronapandemie. Daarnaast maakten het vertrek van de voorzitter van het College van Bestuur, het in eigen beheer nemen van de salarisadministratie en de financiële administratie en de doorzettende krimp van het leerlingaantal het jaar 2020 extra pittig. 

Download en lees hier het jaarverslag 2020 van Stichting Archipel Onderwijs.

De jaarrekening 2020 van de stichting is een onderdeel van het jaarverslag en is hier apart te downloaden.
Media
  • mockup_jaarverslag20-archipel

Social Media

Volg ons ook!