Print << Terug

Terugblik op het jaar 2021

Wat was aan de orde bij Stichting Archipel Onderwijs in 2021? Welke veranderingen vonden plaats en hoe is het jaar financieel verlopen? Welke ontwikkelingen speelden en op welke manier is beleid gevoerd? In het bestuursverslag 2021 staat het allemaal op een rij.

Een interessante terugblik, niet in het minst omdat het jaar 2021 in het teken stond van verandering:

  • Er is gekozen voor een wijziging van de bestuurssamenstelling. Voorjaar 2021 heeft het tweehoofdig college van bestuur plaatsgemaakt voor een eenhoofdig college van bestuur.
  • Tegelijkertijd zijn er twee hoofden aangesteld: een hoofd bestuursbureau/ controller en een hoofd onderwijs & kwaliteit.
  • De financiële, personeels- en salarisadministratie zijn gaan werken met andere softwarepakketten, een verandering die veel extra werkzaamheden met zich meebracht.
  • Het Strategisch beleidsplan 2019-2023 (Hardop Dromen) is op onderdelen bijgesteld, met accent op toekomstbestendigheid van de kwaliteit en betaalbaarheid van de huisvesting (Hardop Dromen 2.0).
  • Bestuur en medewerkers ontmoetten elkaar tijdens drie georganiseerde avonden onder de titel Archipel-on-Tour, waarin bovenstaande veranderingen werden gedeeld. Hoofddoel van deze avonden: het bouwen aan een gemeenschappelijke cultuur.
  • En - last but nog least - is de inspectie op bezoek geweest bij het bestuur en heeft daarvan verslag gedaan in een pittige rapportage. Op diverse fronten heeft het bestuur huiswerk gekregen zoals de opbouw van een professionele cultuur en het realiseren van betere kwaliteitszorg.

De constante in deze veranderingen was... corona. Die heeft vooral directeuren en hun teams enorm veel tijd en energie gekost om de groepen bemenst te houden en de ouders en hun kinderen tevreden. 

Het boekjaar 2021 werd, na effectuering besluit bestemming resultaat 2021, met een negatief resultaat van € 90.720 afgesloten. Dat is een positieve afwijking van € 209.280 ten opzichte van het begrote resultaat van € 300.000 negatief. De jaarrekening 2021 van de stichting is onderdeel van het jaarverslag 2021 en is apart te downloaden.

Download over het jaar 2021 van Stichting Archipel Onderwijs:

 

 

Media
  • jaarverslag2021-mockup01

Social Media

Volg ons ook!