Print << Terug

Scholingsavonden voor MR-leden!

De Archipelraad organiseert weer scholingsavonden voor MR-leden van Stichting Archipel. Lees snel meer en meld je direct aan!

MR start: 24 januari 2023

Zie deze cursus als het ‘theoretisch rijbewijs’ voor elk beginnend lid van een medezeggenschapsraad (of opr, gmr). Aan de orde komen onder andere de rechten en plichten van een mr-lid, de Wet medezeggenschap op scholen, het verschil tussen instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en het recht op overleg. Uiteraard komt ook de communicatie (onderling, met je bestuur of directeur en met je achterban) uitgebreid aan de orde, net als alle regels en procedures rond het werk. Na deze cursus ben je helemaal klaar voor je rol in het medezeggenschapswerk.

Deze cursus wordt gegeven op dinsdag 24 januari 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur in het kantoor van Stichting Archipel. (Houtwal 16B, 7201 ES Zutphen)

MR verdieping: 14 februari 2023

De nadruk in deze cursus ligt op het verbeteren van je persoonlijke vaardigheden. We oefenen met het systematisch lezen en beoordelen van beleidsstukken. De nadruk tijdens deze cursus ligt op het verbeteren van je persoonlijke vaardigheden. Je gaat aan de slag met verschillende vergadertechnieken, we bespreken welke overlegstructuur voor jou werkt en hoe je communiceert met je achterban. Tenslotte leer je manieren om de relatie met de overlegpartner te verbeteren.

Deze cursus wordt gegeven op 14 februari 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur in het kantoor van Stichting Archipel (Houtwal 16B, 7201 ES Zutphen) 

Meld je snel aan

De cursussen worden speciaal voor MR-leden van Stichting Archipel gegeven door Auke de Roos van de Algemene Onderwijs Bond. Er is plek voor 5 - 20 personen per avond, dus vol is vol.

Aanmelden kan via email: archipelraad@archipelprimair.nl. Vermeld daarbij de naam van het kindcentrum of de school, de namen en e-mailadressen van de deelnemers en de datum van de cursus die je wil volgen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 23 december 2022. 

Media
  • Archipel-poppetjes

Social Media

Volg ons ook!