Werken bij Archipel

Vacatures

Stichting Archipel biedt medewerkers een fijne, inspirerende werkplek. Zowel bij de twintig scholen en kindcentra, die een eenheid vormen in verscheidenheid, als bij het bestuursbureau. Dit kenmerkt zich door een goede werksfeer, een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je je kunt ontwikkelen en waar elkaar feedback geven normaal is. De leerkracht en de pedagogisch medewerker zien de kinderen en hebben oog voor de groep en elk individueel kind. 
Stichting Archipel heeft een coach voor startende leerkrachten en biedt veel ruimte voor opleiden en ontwikkeling. 

Stage

Er zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen bij onze stichting. Voor een (lio)stage op een van onze scholen, kun je met de betreffende school contact opnemen. (Zie voor contactgegevens de website van de school, te vinden in de footer van deze website)

Voor een administratieve stage, een p&o-stage of een facilitaire stage kan je contact opnemen met het bestuursbureau: 0575-596120 of info@archipelprimair.nl

Invalpool

IJsselpool verzorgt de vervanging van leerkrachten die door ziekte of anderszins afwezig zijn. Archipel werkt hier samen met andere schoolbesturen. Samen hebben de besturen 63 openbare, christelijke en katholieke basisscholen. Elke school heeft een specifiek aanbod en een eigen identiteit. Variatie genoeg om ervaring op te doen als invaller!

Kijk voor meer informatie op: www.ijsselpool.nlSocial Media