Print << Terug

Vacature: leerkracht groep 1/2 Jan Ligthart


Vanwege zwangerschapsverlof 0,6 FTE, periode augustus – december 2021 

Daltonschool Jan Ligthart in Zutphen is vanwege zwangerschapsverlof op zoek naar een leerkracht met affiniteit voor daltononderwijs voor groep 1/2 van augustus tot december 2021. Heb jij verfrissende ideeën en durf je buiten de vaste kaders te denken? Reageer dan snel!
 
Visie: Daltonschool Jan Ligthart werkt aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen. We stimuleren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Hierbij begeleiden we de kinderen bij het werken aan leerdoelen en het plannen hoe deze te realiseren. 

Kinderen zijn gelijkwaardig, maar onderscheiden zich in ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo. Daarom passen wij adaptief onderwijs toe op onze school. Wij kijken naar het kind en zijn/haar talenten. Hierbij gebruiken we onder andere de volgende didactische werkvormen: coöperatief leren en betekenisvol leren. 
Binnen ons onderwijs staat het werken met digitale keuzeborden, dag/weektaken centraal. We vergroten de executieve functies van onze leerlingen, omdat de toekomt leerlingen vraagt te kunnen plannen, organiseren, destilleren en synthetiseren (21 -eeuwse vaardigheden).

Vanzelfsprekend draagt een veilig pedagogisch klimaat bij aan de zelfontplooiing van onze leerlingen. Daarom besteden wij veel aandacht aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Respect, veiligheid en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. We luisteren naar elkaar, motiveren en complimenteren elkaar. In dit proces worden de ouders zo veel mogelijk betrokken. Ons onderwijs draagt eraan bij dat onze leerlingen opgroeien tot evenwichtige volwassenen. We merken met nieuwe eigentijdse (digitale) methoden zoals: GYNZY voor rekenen, woordenschat en spelling, KIM-versie veilig leren, BLINK-wereldoriëntatie.

Om deze visie te kunnen uitdragen hebben we met het team een aantal basisregels voor ons eigen handelen opgesteld. Wij tonen een professionele grondhouding door: 
  • van elkaar te leren
  • naar elkaar te luisteren
  • elkaar aan te spreken 
  • ons te blijven ontwikkelen 
  • respectvol met elkaar om te gaan
  • elkaar te complimenteren en te motiveren
  • ons aan gemeenschappelijke afspraken te houden
Als nieuwe collega sta je er niet alleen voor. Er is begeleiding vanuit de collega’s, ib en directie.

Wij zoeken een enthousiaste, betrokken leerkracht met affiniteit voor daltononderwijs. Kandidaten met kennis van dalton, coöperatieve werkvormen, portfolio, HGW en het werken met groepsplannen verdienen de voorkeur. 

Daarnaast word je geacht op een opbouwende, open wijze te kunnen samenwerken in een lerende organisatie. Verder vinden wij eigen inbreng erg belangrijk. Heb jij verfrissende ideeën en durf je buiten de vaste kaders te denken, dan is dit je kans. Reageer dus nu! 

Interesse? Dan ontvangen wij jouw motivatiebrief + cv graag voor 31 mei a.s. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 23.

Contactgegevens 
Daltonschool Jan Ligthart
Leeuwerikstraat 1, 7302JB Zutphen 
Tel 0575-512759 /06-40809376

Sjoerd Wassink, directeur  

Media
  • JL_logo_800x800_vierkant

Social Media