Print << Terug

Vacature: directeur voor locaties Eerbeek


OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek, 1 fte


Voor haar twee locaties in Eerbeek, OBS Spr@nkel en Kindcentrum Sterrenbeek, zoekt Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang een enthousiaste en energieke directeur (m/v) met uitstekende kennis van en een groot hart voor onderwijs en kinderopvang.

Achtergrond

Stichting Archipel is pionier in de integratie van onderwijs en kinderopvang in (integrale) kindcentra, om ieder kind van 0 tot 13 jaar de beste versie van zichzelf te kunnen laten worden vanuit een doorgaande ontwikkellijn. Archipel realiseert dit vanuit een goede verhouding tussen kwaliteit, bedrijfsvoering en bereikbaarheid.
In Eerbeek heeft Stichting Archipel twee locaties:
 • Kindcentrum Sterrenbeek, waar met kinderdagopvang, peuteropvanggroepen, basisonderwijs en buitenschoolse opvang kinderen een doorgaande ontwikkellijn kunnen volgen; 
 • OBS Spr@nkel, waar het onderwijs specifiek wordt ingericht op individuele behoeftes van kinderen.
Nadat de directeuren van beide locaties op hetzelfde moment elders hun loopbaan hebben voortgezet, heeft het bestuur, met instemming van beide medezeggenschapsraden en teams, besloten beide locaties door één directeur te laten leiden. Daarom zoekt Stichting Archipel nu een onderwijskundig leider, wiens visie op onderwijs en kinderopvang aansluit op de ontwikkelingen van beide locaties.  

Profiel

De nieuwe directeur van Spr@nkel en Sterrenbeek is een energieke en enthousiaste persoonlijkheid die:
 • beschikt over onderwijskundig en situationeel leiderschap en kan acteren op de balans van sturen en ondersteunen;
 • stuurt op een warm pedagogisch klimaat en onderwijs en zorg voor ieder kind borgt;
 • de ontwikkelingen rondom passend onderwijs belangrijk vindt en laat zien hoe het voor kinderen zo passend mogelijk gemaakt kan worden;
 • vanuit een helicopterview planmatig en zichtbaar voor anderen werkt aan ontwikkeling;
 • de huidige visies van de twee locaties verder wil ontwikkelen, zich richt op het inhoudelijk versterken van de doorgaande lijn van 0 – 13 jaar en mogelijkheden tot intensieve samenwerking tussen beide locaties onderzoekt;
 • doelen stelt voor de school en het kindcentrum, zichzelf en zorgt dat teamleden voor zichzelf doelen stellen, waarbij de haalbaarheid wordt bewaakt en kaders worden gesteld;
 • communicatief sterk en vaardig is; aanvoelt en weet wat er leeft bij kinderen, ouders en teams en hier adequaat op inspeelt;
 • zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is;
 • de kwaliteiten binnen de teams ziet, deze weet in te zetten en ruimte biedt voor eigen inbreng;
 • taakvolwassenheid en een professionele cultuur stimuleert, waarin continu werken aan organisatiedoelen, persoonlijke ontwikkeling en van elkaar leren centraal staan; 
 • ruime ervaring heeft in het onderwijs (liefst RDO-directeur in het bezit van een PABO-diploma) en met een IKC of kinderopvang.

De sollicitatieprocedure

 • Kandidaten kunnen tot 27 november reageren door een motivatie en CV te mailen naar Inez Bosman, beleidsmedewerker HRM: i.bosman@archipelprimair.nl.
 • Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Toon Geluk, bestuurder, via 06-51827230.
 • De eerste gesprekken hebben plaats op 1 december, begin van de avond.
 • De nieuwe directeur treedt bij voorkeur zo snel mogelijk aan in deze functie.

Social Media