Print << Terug

Ambtelijk secretaris Archipelraad


Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang is pionier in de integratie van basisonderwijs en kinderopvang, ook in de medezeggenschap. Hiertoe dient de Archipelraad. Om deze raad optimaal te ondersteunen zoeken we een ambtelijk secretaris die werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied kan uitvoeren. 

De Archipelraad houdt zich bezig met aangelegenheden die op scholen en kindcentra van belang zijn, zoals financiën, zorgplannen, het ARBO- en personeelsbeleid, functiebouwwerk en bestuursformatieplannen. Jouw takenpakket hierin te ondersteunen is divers en dynamisch: 

Secretarieel

Op secretarieel gebied zorg je voor een doelmatige inrichting en werkwijze  van het AR-secretariaat en verzorg je de correspondentie. Daarbij zorg je voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van vergaderingen, leg je de vergaderplanning vast, stel je concept-agenda’s op, maak je notulen en bewaak je de gemaakte afspraken en besluitenlijsten. Daarnaast beheer je het archief en zijn commissies, draag je bij aan de totstandkoming van het jaarverslag en zorg je voor actuele publicaties ten behoeve van communicatie met de achterban. 

Organisatorisch

Op organisatorisch gebied verricht je voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden die zijn gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en -verstrekking. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van vergaderingen, scholing en verkiezingen.

Beleidsmatig

Op beleidsmatig gebied ondersteun je de AR bij de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, cao’s en arbeidsvoorwaarden van zowel kinderopvang als basisonderwijs. Daarnaast ondersteun en adviseer je de voorzitters en hou je je onder meer bezig met externe communicatie, begrotingen en budgetbewaking. 

Tot slot blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving, kun je dit vertalen naar het medezeggenschapskader en verstrek je hierover informatie. 

Jouw profiel 

Als ambtelijk secretaris moet je zelfstandig kunnen werken en onafhankelijk zijn. Je kunt niet alleen de gevolgen van besluiten overzien, maar maakt ook onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en tussen feiten en meningen. Je hebt ervaring in het bieden van inhoudelijke en procesmatige ondersteuning en bent een echte ‘netwerker’. 

Over deze functie 

De ambtelijk secretaris ressorteert hiërarchisch onder het college van bestuur en functioneel onder de voorzitters van de Archipelraad. Je ontvangt een jaarcontract dat na een voortgangsgesprek jaarlijks voortgezet kan worden en start per januari 2023. Voor je werkzaamheden wordt 120 uur per kalenderjaar begroot waarvoor je een projectaanstelling bij Archipel (wtf 0,1) of een dienstverleningsovereenkomst krijgt.  

Over de Archipelraad

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang heeft 20 scholen en kindcentra in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen waar kinderen van jongs af aan in een veilige omgeving kunnen ontdekken, spelen, leren en beleven in hun eigen tempo en hun eigen doorgaande ontwikkellijn. De Archipelraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle 20 locaties, vanuit onderwijs en kinderopvang. 

De Archipelraad bestaat uit 12 leden. Vanuit Onderwijs: vier leden namens het personeel onderwijs (P- GMR) en vier leden namens de ouders onderwijs (O-GMR). Vanuit de Kinderopvang: twee leden namens de Ondernemingsraad (OR) en twee leden namens de oudercommissie (OC). De secretaris van de Archipelraad is onafhankelijk en zelf geen lid van de Archipelraad.

Interesse? 

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae o.v.v. Secretaris AR naar vacature@archipelprimair.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met Toon Geluk, bestuurder Archipel (0651 827 230) of met een van de voorzitters, Simone Das, voorzitter OR Kinderopvang of Annerike Staal, voorzitter GMR Onderwijs. 

Media
  • archipel-lightbox_v1

Social Media

Volg ons ook!