Stichting Archipel Kinderopvang zoekt voor de zomervakantie...

de allerleukste pedagogisch medewerker!


Wil jij kinderen tussen 0 tot 13 jaar in de zomervakantie ruimte geven om te spelen, groeien, ontdekken en leren? Als student kun je bij ons al aan de slag als vakantiekracht, ervaring opdoen en kinderen in verschillende kindcentra in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen een topvakantie geven!

Samen met onze pedagogisch medewerkers kun je werken in het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en in de vakantieopvang van een BSO (4 tot 13 jaar). Zeker voor wie net een MBO-opleiding tot pedagogisch medewerker heeft afgerond is dit de perfecte ‘vakantiebaan’ om ervaring op te doen!

We hebben alle afgeronde opleidingen op mbo-3, mbo-4 en hbo-niveau hier voor je op een rij gezet waarmee je direct in onze kinderopvang aan de slag kunt. En ook als je nog student bent kun je bij ons ervaring opdoen!

Wij bieden een prettige werkplek in kindcentra die tijdens de zomervakantie kinderen een fijne en veilige plek willen bieden. Je krijgt van ons goede begeleiding. Al onze locaties voldoen aan de wetgeving omtrent ventilatie, zodat je je werk kunt doen in fijne temperaturen.

Spreken onze kernwaarden vertrouwen, vakmanschap en verbinding jou aan?  En ben je enthousiast, sociaal en daadkrachtig en vind je samenwerken leuk?

Dan horen we graag van je, dus kom maar op met je mail!

Beschrijf alsjeblieft kort en krachtig waarom je denkt dat we bij elkaar passen, voeg je cv toe en mail dit zo snel mogelijk naar vacatures@archipelprimair.nl

Wil je eerst meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Sabina Dettmers, coördinator kinderopvang bij Stichting Archipel Kinderopvang, via sabinadettmers@archipelprimair.nl.

Tot snel!

Met welke diploma kun je direct aan de slag?

Alle afgeronde opleidingen op mbo-3, mbo-4 en hbo-niveau die in de lijst hieronder staan, kwalificeren voor een baan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Daarbij gelden nog aanvullende vereisten, zoals de taaleis en eventuele extra opleidingen, zoals voor Voorschoolse Educatie.

Ook als je nog student bent, kun je aan het werk als pedagogisch medewerker. Op alle hbo-opleidingen in onderstaande geldt dat je voorafgaande aan het laatste jaar van je opleiding kunt starten als pedagogisch medewerker. Je moet dan een bewijs van 50% studiepunten, of een overgangsbewijs naar het derde jaar inleveren bij ons. Er is dus genoeg reden om deze zomermaanden bakkenvol ervaring in de kinderopvang op te doen!

Onderstaande lijst met kwalificerende diploma’s komt uit de cao Kinderopvang en er zijn geen rechten aan te ontlenen. 

Tip: doe hier de online diplomacheck en ontdek meteen of je met jouw diploma direct bij ons aan de slag kunt! 

* Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid.

1. Kwalificerende diploma’s voor dagopvang & buitenschoolse opvang:

mbo niveau 3

 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

mbo niveau 4*

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)

hbo Associate Degree *

 • Childcare
 • Jeugdwerker
 • Kinderopvang
 • Pedagogical Educational Assistant
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogisch Educatief Professional
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context

hbo bachelorniveau *

 • Creatieve therapie (geen Mikojel)
 • Creatieve Therapie Muziek
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij-instroom primair onderwijs
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar Primair Onderwijs
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

2. Kwalificerende diploma’s voor enkel de buitenschoolse opvang:

mbo niveau 3

 • Aqua & leisure host
 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingsleider
 • Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij
 • Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

mbo niveau 4 *

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Agogisch Werk
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Allround coördinator-instructeur buitensport
 • Aqua & leisure executive
 • Arbeidstherapie (AT)
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sportinstructie, training en coaching
 • Cultureel Werk (CW)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Instructeur mbo
 • Instructeur paardensport en -houderij
 • Instructeur paardensport IV
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel Werk (KW)
 • Leidinggevende leisure & hospitality
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Sociaal Werker
 • Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingscoördinator
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Agoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
 • Sport- en bewegingsleider

hbo Associate degree *

 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
 • Sport, Gezondheid en Management

hbo bachelorniveau *

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Danstherapie
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kultureel Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Leraar lichamelijke oefening
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid4 voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management
 • Sportkunde
 • Theater, afstudeerrichting Theatre and Education/ Theater en Educatie

Social Media

Volg ons ook!