Actualiteit rond het coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie over actuele ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus die voor het onderwijs en de kinderopvang van belang zijn.

Wanneer mag een kind naar school of kinderopvang?

Download en bekijk de meest actuele beslisboom voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (versie 30 november 2020) 

Zie ook de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Nieuw per 24 november:
 
 • Voor kinderen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen. 
 • Voor kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD). Kinderen in deze basisschoolleeftijd kunnen dus wél getest worden. 

Richtlijnen gezondheid medewerkers onderwijs

 • Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuis blijven:
  • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • Hoesten.
  • Verhoging of koorts > 38°C.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
 • Nieuw per 24 november: Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad: mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact. Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.
 • Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
 • Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Iedereen met één of meer van eerdergenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 • Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen).
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever).
 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
 • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
 • Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s.
 • De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden.
 • Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen (dus ook leerlingen op de basisschool). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19

 

Social Media