Cultuureducatie & taal: geen vak(ken) apart!

Bekijk de video's in groter formaat en met toelichting van:

"Kinderen leren op de scholen en kindcentra van Archipel meer dan rekenen, lezen of aardrijkskunde. Ze leren ook samen te werken, te onderzoeken en ontwerpen, te communiceren en hun eigen talenten te ontdekken en te tonen. Vaardigheden waar kinderen hun leven lang plezier van hebben, omdat het verder gaat dan voorbereiding op een vervolgopleiding of beroep. 

Onze scholen en kindcentra besteden aandacht aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming: kinderen kennis, vaardigheden en houdingen laten verwerven en hen voorbereiden op hun rol in onze democratische maatschappij. Cultuureducatie en taalonderwijs lopen daarbij als een rode door alles heen. 
Cultuureducatie is bij uitstek geschikt om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en hun creativiteit te stimuleren. Kennis van taal is nodig om al het andere om ons heen te begrijpen. We praten, denken en dromen in taal; zonder taalbeheersing kunnen we onszelf niet uitdrukken, laat staan nieuwe dingen leren.

Taal- en cultuureducatie zijn dus geen vakken apart, maar vinden we overal terug in ons onderwijs en onze kinderopvang. In een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit stimuleren we bijvoorbeeld met het project Cultuureducatie, geen vak apart. Maar ook door scholen en kindcentra te faciliteren om hun eigen bibliotheek in te richten en gebruik te maken van specialisten. 

In het tijdschrift Taal & cultuureducatie, geen vak apart laten we dat kort zien. In voorbeeldjes van iedere school en ieder kindcentrum, van prachtige resultaten die we boeken, van het plezier dat kinderen beleven aan nieuwe en andere manieren van leren, ontdekken en ontwerpen. Veel leesplezier!"

Nelleke Eelman
Voorzitter College van Bestuur, Archipel Onderwijs & Kinderopvang

Alle kinderen en hun ouders, medewerkers en externe relaties van Archipel Onderwijs & Kinderopvang hebben dit tijdschrift ontvangen. Onderstaand bladert u door het tijdschrift. Tip: klik op het vierkantje rechts onderin, of hier, om het tijdschrift in grotere weergave te zien.

Social Media

Volg ons ook!