Kinderopvang

Archipel ontwikkelt haar basisscholen tot educatieve centra (lees hier meer informatie). De invulling hiervan kan per school verschillen maar overal staat naast onderwijs kinderopvang centraal. Ook de Wet op het Primair Onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderopvang. Scholen zijn namelijk sinds 1 augustus 2007 verplicht voor- en naschoolse opvang aan te bieden.

Archipel ervaart dat niet als een verplichting maar ziet het als een uitdaging, een kans, een
mogelijkheid tot meer samenwerking tussen school en kinderopvang waardoor we onze
kinderen (en hun ouders) een nog beter aanbod kunnen doen. Voor de invulling hebben we
samenwerking gezocht met verschillende kinderopvangorganisaties.

De mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang verschillen per school, wijk of dorp. Soms
kunnen ouders kiezen uit verschillende BSO-locaties, in sommige gevallen is er slechts één
BSO in de buurt en soms behoort alleen gastouderopvang tot de mogelijkheden. In sommige gevallen wordt er voorschoolse opvang georganiseerd. Kortom: op iedere school kan de situatie anders zijn.

Vraag op de school van uw kind naar de mogelijkheden of informeer bij de kinderopvang-
organisatie die de opvang in uw buurt regelt. 

Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met:

Ook verzorgen wij in samenwerking met onze zusterorganisatie Archipel Kinderopvang zelf opvang op tal onze scholen: www.educatief-centrum.nl


Social Media

Volg ons ook!