Kinderopvang:
betere ontwikkelkansen door integraal aanbod

Archipel heeft onderwijs en kinderopvang in één stichting verenigd om integrale kindcentra te ontwikkelen waarin op één locatie, met één team, in één pedagogisch klimaat kinderen van 0 tot 13 jaar zich maximaal kunnen ontplooien. Kinderen zijn gebaat bij continuïteit in het pedagogisch aanbod. Een integraal aanbod, waarin de schotten tussen kinderopvang en school zijn verdwenen, draagt daaraan bij; daarom organiseren we onderwijs én kinderopvang zelf. Wij vinden het belangrijk dat dit aanbod voor ieder kind toegankelijk is en daarom heeft onze Stichting Archipel Kinderopvang geen winstoogmerk.

De invulling van het aanbod in kinderopvang kan per school en kindcentrum verschillen. Voor deze voorziening is op sommige locaties samenwerking gezocht met kinderopvangorganisaties. De mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang verschillen per school, wijk of dorp. Soms kunnen ouders kiezen uit verschillende BSO-locaties, in sommige gevallen is er slechts één BSO in de buurt en soms behoort alleen gastouderopvang tot de mogelijkheden. In sommige gevallen wordt er voorschoolse opvang georganiseerd. Kortom: op iedere school kan de situatie anders zijn.

Vraag op de school of het kindcentrum van uw kind naar de mogelijkheden!

 


Social Media

Volg ons ook!