Klachtenregeling

Archipel is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Deze commissie is opgericht door de werkgeversorganisatie VOS/ABB. Onze klachtenregeling is in 2008 geactualiseerd en hieraan is nu het klachtenreglement van de Landelijke Klachten Commissie toegevoegd.

De klachtenregeling heeft betrekking op klachten van algemene aard, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Klachten kunnen ingediend worden door een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

In de klachtenregeling is de procedure weergegeven en er worden richtlijnen geven hoe te handelen bij de verschillende klachten. Ook de taakomschrijving van de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon is opgenomen. Evenals de gedragsregels t.b.v. alle schoolbetrokkenen.

> Bekijk en download hier de volledige klachtenregeling (PDF)

Social Media