Overblijven

Stichting Archipel Onderwijs is als schoolbestuur verantwoordelijk voor tussenschoolse opvang.

Iedere schooldirecteur bepaalt, in overleg met de medezeggenschapsraad, hoe het overblijven (of de tussenschoolse opvang) op zijn/haar school wordt georganiseerd. Eén en ander moet wel plaatsvinden binnen de kaders die door het schoolbestuur zijn vastgesteld.

In het “Beleid Tussenschoolse Opvang” zijn kaders gegeven over kwaliteit, organisatie, financiën en verantwoordelijkheid. Binnen deze kaders maakt iedere school een eigen werkplan om nadere uitvoering te geven aan een goede overblijfvoorziening. Het overblijven ziet er daarom op alle Archipelscholen anders uit. Sommige scholen kiezen ervoor de tussenschoolse opvang door een professionele kinderopvangorganisatie te laten uitvoeren, anderen organiseren het overblijven zelf. 

Steeds meer Archipelscholen werken met een continurooster. 

Vraag op de school van uw kind naar de overblijfmogelijkheden.

Social Media

Volg ons ook!