Protocol Toelating, schorsing en verwijdering

Ons Protocol Toelating, schorsing en verwijdering is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.

Download: Protocol Toelating, schorsing en verwijdering Stichting Archipel Onderwijs

Social Media

Volg ons ook!