Peutergroepen in de gemeente Brummen

Hoe jonger kinderen starten met spelen, ontdekken en beleven, hoe beter en sneller ze zich ontwikkelen. Daarom werken onze openbare basisscholen in de gemeente Brummen samen met opvang vanuit onze zusterorganisatie Stichting Educatief Centrum. Zo creëren we onder meer peutergroepen waarbij opvang en onderwijs in elkaar verweven zijn: spelen is leren en leren is spelen. In onze peutergroepen leren we kinderen spelenderwijs kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. Plezier en spelen staat voorop, het leren gaat daarbij als vanzelf.

Dat doen we ín en bij onze scholen, kindcentra en educatieve centra. Want spelen en leren in één pedagogisch klimaat geeft kinderen rust: ze weten wat van hen wordt verwacht en kennen de mensen om zich heen. Bovendien wordt ieder kind zo omringd door een team van experts, vanuit kinderdagopvang tot en met onderwijs.
De peutergroepen zijn een fijne bodem om te groeien, zodat kinderen in een veilige omgeving hun beste zelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen en voorbereiden op het basisonderwijs. Iedere peutergroep biedt daarbij iets extra's, zodat peuters en ouders uit verschillende 'smaken' kunnen kiezen en naar een plek kunnen die écht bij hen past.

Lees hier meer over het recht op toeslagen en financiering in de gemeente Brummen.

Onze peutergroepen

Kindcentrum Het P@rk, Brummen

In de peutergroep van Het P@rk kunnen kinderen tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar zich optimaal voorbereiden op de basisschool. Samen spelen, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes is van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek en cognitieve ontwikkeling van peuters.

Het programma wordt samen met de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de kleuterklassen van de basisschool opgesteld en sluit aan op de basisschool. Daarbij is alle ruimte voor eigen spel, eigen ontwikkeling en eigen interesses van ieder kind. 

De peutergroep draait op de maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur;  ouders bepalen zelf het moment dat hen het beste schikt voor deze halve dagopvang. 

In de week van 20 november t/m 24 november stellen we de hele week tussen 10.00 uur en 11.00 uur de deur van onze peuterspeelgroep open voor peuters en hun ouders. Wat is er te doen? We doen een kringspel, puzzelen of knutselen, praten Engels met Benny, spelen met elkaar in de huishoek of de bouwhoek, we zingen en we lezen voor, we drinken een sapje en eten een hapje....en we maken vriendjes en vriendinnetjes, ook om straks samen mee naar school te gaan.

Wil je met je peuter een bezoek brengen en heb je nog kleinere kinderen? Die mogen natuurlijk even kijken op de kinderopvang of daar even lekker spelen.

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 49 A Brummen
www.kindcentrumhetpark.nl

Kindcentrum Sterrenbeek, Eerbeek

Peuterspeelgroep Sterrenbeek werkt met een combinatie van reguliere kinderopvang voor peuters en VVE groepen. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Alle kinderen wordt het VVE programma aangeboden. Zo doen de kinderen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes spelervaringen en vaardigheden op die van pas komen als voorbereiding op de basisschool. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VVE programma. 

Kom gerust kennismaken in onze peuterspeelgroepen. U bent tijdens de openingstijden van harte welkom om de peuterspeelgroep vrijblijvend te bezoeken. De peuterspeelgroep is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Hier leest u meer over openingstijden en mogelijkheden.

U bent in het bijzonder van harte welkom op maandag 20, dinsdag 21 en donderdag 23 november van 09.00 tot 11.30 uur. U kunt dan een kijkje nemen in de peutergroep en zelf zien hoe leuk het is!

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21 Eerbeek
www.sterrenbeek.nl

De Immenwijk, Hall

Peuterspeelgroep de Immenwijk is gevestigd in openbare basisschool de Vossestaart waar opvang wordt aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier bieden wij kinderen de juiste ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. We gaan hierbij uit van de kernwaarden: respect voor elkaar, ruimte voor ontplooiing, reflectie op wat we doen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen.
 
Onze peutergroep is geopend op maandag en donderdag van 07.30 tot 13.00 uur. Op 20 november zijn ouders en hun (bijna-)peuters van harte welkom bij onze inloopochtend! Kom 's ochtends gewoon lekker langs op een moment dat het je schikt, de koffie en thee staat klaar!

PSG De Immenwijk
Dorpsstraat 40 Hall 
www.vossestaart.nl

Social Media