Samen openbaar

Lees meer over onze scholen in de:

Onze stichting, scholen en kindcentra zijn openbaar; iedereen is welkom. De scholen en kindcentra van Archipel bieden een rijke leeromgeving, waardoor kinderen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. Onze visie: kinderen afkomstig van onze scholen en kindcentra zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst doordat zij:

  • gemotiveerd onderzoekend leren en daarbij van ICT gebruik kunnen maken
  • kritisch denken
  • effectief communiceren
  • goed kunnen samenwerken
  • verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen
  • creatief zijn
  • flexibel zijn
  • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
  • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten
  • gelukkig zijn.

 

Social Media

Volg ons ook!